Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: מסילת ישרים -

לא להיות חסיד שוטה | הרב חגי לונדין | מסילת ישרים למאה ה21 שיעור 22
פרק 19
35 דקות
פתיח ורקע לספר מסילת ישרים
פרק 18
29 דקות
סיכום מהלך השיעורים במידת הנקיות והפרישות
פרק 17
29 דקות
סיכום מהלך השיעורים על חובת האדם בעולמו ומידת הזהירות
פרק 16
26 דקות
המשל ביאור מידת הנקיות ביחס לחילול ה' והשפעה חברתית
פרק 15
30 דקות
המשך ביאור מידת הנקיות ביחס לשקר נקמה ושבועה
פרק 14
31 דקות
המשך ביאור מידת נקיות במידות החברתיות
פרק 13
31 דקות
המשך ביאור מידת הנקיות ומפסידו בדין צניעות והכשרות
פרק 12
31 דקות
ביאור מידת הנקיות ומפסידיה: הרב אליעזר קשתיאל
פרק 11
30 דקות
ביאור מפסידי הזריזות בדימיון ובשכל
פרק 10
29 דקות
המשך ביאור מידת הזריזות ודרכים לחיזוק מידה זו
פרק 9
32 דקות
מסילת ישרים עם הרב קשתיאל: ביאור מידת הזריזות וחסרון העצלות
פרק 8
30 דקות
המשך ביאור מידת הזהירות ופתיחה למידת הזריזות
פרק 7
26 דקות
המשך ביאור מידת הזהירות בדגש על תיקון המידות והתשובה
פרק 6
23 דקות
המשך ביאור מידת הזהירות בדגש על מידות הדין והרחמים
פרק 5
29 דקות
ביאור מידת הזהירות ע"פ הרמח"ל
פרק 4
31 דקות
הדבקות בה' יתברך ע"פ הרמח"ל
פרק 3
30 דקות
סידור תנאי עבודת ה' השלימה למדרגותיהם
פרק 2
22 דקות
הליכה בדרכי ה' ע"פ הרמח"ל
פרק 1
25 דקות
הצורך בבירור המידות הערכים והמוסריות ע"פ הרמח"ל