He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הלכות מזוזה -

בית המדרש
"מצות עשה לכתוב פרשת שמע והיה אם שמוע ולקבעם על מזוזת הפתח"
"מצות עשה לכתוב פרשת שמע והיה אם שמוע ולקבעם על מזוזת הפתח"
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מה הם המקומות החייבים במזוזה – חלק א
מה הם המקומות החייבים במזוזה - חלק א
53 דקות
מילות מפתח:מזוזות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מה הם המקומות החייבים במזוזה – חלק ב
מה הם המקומות החייבים במזוזה - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מה הם המקומות החייבים במזוזה - חלק ג
51 דקות
מילות מפתח:מזוזה, מזוזות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
כיצד יש לכתוב מזוזה ?
כיצד יש לכתוב מזוזה ?
50 דקות
מילות מפתח:מזוזות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מקום קביעתה של המזוזה וכיצד יש לקובעה וברכתה
מקום קביעתה של המזוזה וכיצד יש לקובעה וברכתה
48 דקות
מילות מפתח:מזוזות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
אין לכתוב מזוזה על גליון של ספר תורה
אין לכתוב מזוזה על גליון של ספר תורה
מספר פרק בסדרה : 7
play3