Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: קודש וחול - התשעד

פרק 8
18 דקות
החסידות החילונית והחסידות הקדושה
פרק 7
17 דקות
כשעומדות ההשקפה של הקודש והחול - השקפת הקודש צריכה להכריע
פרק 6
37 דקות
הקודש שבחול
פרק 5
24 דקות
חול ללא קודש שווה למוות
פרק 4
34 דקות
מה שפנימי בעולם הבריאה יופיע מאוחר בעולם העשיה
פרק 3
24 דקות
סדר ההופעה של הנשמה בעולם - דרך החול ורק אחר כך דרך הקודש
פרק 2
48 דקות
המחשבה שיש לנתק בין הקודש והחול - אחת מנזקי הגלות
פרק 1
37 דקות
ידיעת הערך של הקודש ושל החול היא חיונית למהלך חייו של האדם