He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: עבודה במודעות עצמית - אלול התשעד

פרק 367
30 דקות
# שיעור מספר 367
פרק 366
29 דקות
# שיעור מספר 366
פרק 365
26 דקות
# שיעור מספר 365
פרק 364
31 דקות
מחשבה מושכת מחשבה
פרק 363
29 דקות
עובדות מדעיות בקשר להשפעת המחשבה על גוף האדם ומצב רוחו
פרק 362
28 דקות
אדם החפץ להיות בריא בנפשו חייב להיות מודע למחשבותיו
פרק 361
26 דקות
# שיעור מספר 361
פרק 360
27 דקות
# שיעור מספר 360
פרק 359
32 דקות
# שיעור מספר 359
פרק 358
25 דקות
# שיעור מספר 358
פרק 357
29 דקות
כשם שישנה בריאות גופנית המושפעת ממזון ומהרגלי חיים כך בריאות הנפש ניזונת ממחשבות ודעות
פרק 356
33 דקות
# שיעור מספר 356
פרק 355
25 דקות
# שיעור מספר 355
פרק 354
27 דקות
# שיעור מספר 354
פרק 353
28 דקות
# שיעור מספר 353
פרק 352
32 דקות
# שיעור מספר 352
פרק 351
25 דקות
# שיעור מספר 351
פרק 350
29 דקות
# שיעור מספר 350
פרק 349
29 דקות
# שיעור מספר 349
פרק 348
29 דקות
# שיעור מספר 348
פרק 347
25 דקות
# שיעור מספר 347
דילוג לתוכן