He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: עבודה במודעות עצמית - אלול התשעד

בית המדרש
תפקידה של המודעות בחשיפת משמעות החיים ומאורעותיהם
תפקידה של המודעות בחשיפת משמעות החיים ומאורעותיהם
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מימוש הכמיהה לאהבה ולחיים בעלי משמעות
מימוש הכמיהה לאהבה ולחיים בעלי משמעות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
כל ארוע בחיינו הוא בחינת מרבץ זהב אדיר של חווית הקשר שלנו עם הבורא
כל ארוע בחיינו הוא בחינת מרבץ זהב אדיר של חווית הקשר שלנו עם הבורא
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
התיחסות רק למימד העול של המצווה מפריע למימוש תכלית קיום המצווה לקרבת אלהים
התיחסות רק למימד העול של המצווה מפריע למימוש תכלית קיום המצווה לקרבת אלהים
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
קרבת אלהים מושגת בתגובה הנכונה של האדם למאורעות סתמיים או לא רצויים
קרבת אלהים מושגת בתגובה הנכונה של האדם למאורעות סתמיים או לא רצויים
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
תגובתינו לאירועי היום – בוחן פתע של המידות והרצונות האמיתיים שלנו
תגובתינו לאירועי היום - בוחן פתע של המידות והרצונות האמיתיים שלנו
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
הקשיים שבחיים נועדו לעזור לנו לזהות ולתן את חולשותינו
הקשיים שבחיים נועדו לעזור לנו לזהות ולתן את חולשותינו
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
הקשר שבין אילמות ואלימות ובין דיבור ובין דברות – הנהגה
הקשר שבין אילמות ואלימות ובין דיבור ובין דברות - הנהגה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
יש להביט אל השכר על הנצחון על יצר הכעס ולא רק על המאמץ שבהכנעתו
יש להביט אל השכר על הנצחון על יצר הכעס ולא רק על המאמץ שבהכנעתו
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
החסרונות הם הזדמנות והדרכה איך ומה יש לתקן אך הזנחתם תגרום להעצים אותם ואת נזקיהם
החסרונות הם הזדמנות והדרכה איך ומה יש לתקן אך הזנחתם תגרום להעצים אותם ואת נזקיהם
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
לא לכל דבר יש תשובה אבל בכל שאלה יש ערך והישג
לא לכל דבר יש תשובה אבל בכל שאלה יש ערך והישג
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
אין זו אשמתכם שבני אדם אינם אוהבים אתכם כפי שהייתם רוצים
אין זו אשמתכם שבני אדם אינם אוהבים אתכם כפי שהייתם רוצים
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
התמודדות עם ביקורת של הזולת
התמודדות עם ביקורת של הזולת
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
מה גורם לאנשים להיות ביקורתיים
מה גורם לאנשים להיות ביקורתיים
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
להיזהר מאנשים ביקורתיים – הם  מדכאים את הנפש
להיזהר מאנשים ביקורתיים - הם מדכאים את הנפש
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
הבהלה היתירה שלי מביקורת של הזולת מעידה על בעיה … אצלי דווקא
הבהלה היתירה שלי מביקורת של הזולת מעידה על בעיה ... אצלי דווקא
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
כשמבקרים אותנו יש להגיב בצורה מושכלת
כשמבקרים אותנו יש להגיב בצורה מושכלת
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
דרכי התגובה המוסריות הראויות שעומדות לרשותינו בעת שמבקרים אותנו – חלק א
דרכי התגובה המוסריות הראויות שעומדות לרשותינו בעת שמבקרים אותנו - חלק א
מספר פרק בסדרה : 18
play3