He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: זוגיות ע"פ הספר 'שלוש שלומות הן' -

בית המדרש
סוגי המניעים לחיי זוגיות למדרגותיהם – חלק א
סוגי המניעים לחיי זוגיות למדרגותיהם - חלק א
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
סוגי המניעים לחיי זוגיות למדרגותיהם – חלק ב
סוגי המניעים לחיי זוגיות למדרגותיהם - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"שלוש שלומות הן" – אינטרס, שותפות ואצילות המניעים ומקיימים את חיי הנישואין
"שלוש שלומות הן" - אינטרס, שותפות ואצילות המניעים ומקיימים את חיי הנישואין
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מדוע נכשלים הנישואין ?
מדוע נכשלים הנישואין ?
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
כשחסרה לאדם תכונת רדיפת השלמות והוא רואה את עצמו כדבר שלם לא יוכל לבקר את מעשיו
כשחסרה לאדם תכונת רדיפת השלמות והוא רואה את עצמו כדבר שלם לא יוכל לבקר את מעשיו
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
לא לתת למערכת היחסים להיכנס למעגל של  כעס עלבון ונקמה
לא לתת למערכת היחסים להיכנס למעגל של כעס עלבון ונקמה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
האם אפשר לתקן גירושין ?
האם אפשר לתקן גירושין ?
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
ההשלכות של הגירושין על חיי הילדים
ההשלכות של הגירושין על חיי הילדים
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"לא טוב היות האדם לבדו" – איך יתכן שדרך החיים שנועדה להיטיב עם האדם תביא לו ייסורים ?
"לא טוב היות האדם לבדו" - איך יתכן שדרך החיים שנועדה להיטיב עם האדם תביא לו ייסורים ?
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
נישואין שלא צלחו – הבעיה לא בכלי אלא במשתמש
נישואין שלא צלחו - הבעיה לא בכלי אלא במשתמש
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
המצב הבריא והשלם של האדם – איש ואשתו כל עוד אדם לא חש את החסרון שבבדידותו לא ישאף להתחתן
המצב הבריא והשלם של האדם - איש ואשתו כל עוד אדם לא חש את החסרון שבבדידותו לא ישאף להתחתן
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
הנישואין משלימים את חסרון האדם במישור הפיזי, הרגשי והרוחני
הנישואין משלימים את חסרון האדם במישור הפיזי, הרגשי והרוחני
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
השלמת חיי הנישואין את האדם מהחסרון של הבדידות
השלמת חיי הנישואין את האדם מהחסרון של הבדידות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
הנישואין יכולים להיות מסגרת כדי להרגיש טוב אך באמת מיועדים להתעלות מוסרית
הנישואין יכולים להיות מסגרת כדי להרגיש טוב אך באמת מיועדים להתעלות מוסרית
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
לעומת  ההזדמנות של הנישואין להתעלות עומד היצר של האנוכיות לאבד את ההזדמנות
לעומת ההזדמנות של הנישואין להתעלות עומד היצר של האנוכיות לאבד את ההזדמנות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
הנישואין מאפשרים לאדם התעלות מעל האנוכיות הטבעית שלו
הנישואין מאפשרים לאדם התעלות מעל האנוכיות הטבעית שלו
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
תפיסת היסוד שתביא להצלחת הנישואין "וכשאני לעצמי מה אני"
תפיסת היסוד שתביא להצלחת הנישואין "וכשאני לעצמי מה אני"
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
כל נסיון להפיכת הנישואין למה שהם לא – יגרמו לפירוקם
כל נסיון להפיכת הנישואין למה שהם לא - יגרמו לפירוקם
מספר פרק בסדרה : 18
play3