פרשת: מידע לא זמין עבור המיקום והתאריך המבוקש | הדלקת נרות: 17:38 | הבדלה: 18:53 (ירושלים) 

סדרה: זוגיות ע''פ הספר 'שלוש שלומות הן' -

פרק 262
38 דקות
סיום הספר 'שלוש שלומות הן'
פרק 261
31 דקות
"כשמחך יצירך בגן עדן מקדם" - השמחה היא פועל יצא של יצירה משותפת
פרק 260
32 דקות
את הכח להשגת ההתקשרות עם בת הזוג טבע הבורא בעצם בריאת האדם
פרק 259
31 דקות
דרגת האהבה הגדולה ביותר - האהבה שלא תלויה בדבר
פרק 258
30 דקות
מדרגת "כמים הפנים לפנים" כל רושם של אהבה שאנו מפגינים אל הזולת יוצר אצלו רגש אהבה כלפינו
פרק 257
31 דקות
"זה סימן שהוא אוהב אותי"
פרק 256
32 דקות
"כמים הפנים לפנים" - אנחנו אוהבים את מי שאוהב אותנו
פרק 255
34 דקות
הנתינה היא תנאי לאהבה ולא תוצאה שלה
פרק 254
32 דקות
הורים לילדים חולים אוהבים את ילדם יותר מאהבת הורים לילדים בריאים
פרק 253
66 דקות
ראיה לעקרון שאנחנו אוהבים את מי שאנחנו נותנים לו - מאהבת האם לבנה
פרק 252
34 דקות
הדרך להודות ולהתפעל ממעלת הזולת למרות מידת האנוכיות שלנו - כשאנו מזהים תועלת אישית במעלתו
פרק 251
33 דקות
האנוכיות היא מידה שלא מאפשרת לנו להתפעל ממידות טובות של זולתינו
פרק 250
30 דקות
כשמגלים בזולת מעלות טובות זה גורם לאהוב אותו
פרק 249
30 דקות
אהבת הטוב - מהגורמים לטיפוח האהבה בין איש ואשתו
פרק 248
31 דקות
הבית היהודי כמקדש מעט
פרק 247
29 דקות
פעילות שוטפת של בני הזוג למטרה אחת מעמיק את הקשר ביניהם
פרק 246
31 דקות
העדר מטרה לחיי הזוגיות יוביל בהכרח לכשלונם
פרק 245
30 דקות
השלמת קשרי הנישואין
פרק 244
27 דקות
פרק 243
30 דקות

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!