He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שיעורים בזוגיות -

בית המדרש
איך לבוא אל הקשר ואיך להביא את הקשר אלי – חלק א
איך לבוא אל הקשר ואיך להביא את הקשר אלי - חלק א
31 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
איך לבוא אל הקשר ואיך להביא את הקשר אלי – חלק ב
איך לבוא אל הקשר ואיך להביא את הקשר אלי - חלק ב
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
איך לבוא אל הקשר ואיך להביא את הקשר אלי – חלק ג
איך לבוא אל הקשר ואיך להביא את הקשר אלי - חלק ג
49 דקות
מילות מפתח:איך לבוא אל הקשר
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
אז למה בכלל להתחתן?
אז למה בכלל להתחתן?
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
איך לבוא אל הקשר ואיך להביא את הקשר אלי – חלק ד
איך לבוא אל הקשר ואיך להביא את הקשר אלי - חלק ד
23 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
רק מילה טובה או שתיים, לא יותר מזה
רק מילה טובה או שתיים, לא יותר מזה
4 דקות
מילות מפתח:זוגיות, מחמאה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
תקשורת זוגית – לכו תבינו
תקשורת זוגית - לכו תבינו
3 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
חשיבה זוגית: שיעור בזוגיות מאת מיכל וולשטיין
חשיבה זוגית: שיעור בזוגיות מאת מיכל וולשטיין
45 דקות
מילות מפתח:זוגיות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
נעלמת בקשר
נעלמת בקשר
9 דקות
מילות מפתח:דייטים, זוגיות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מתלבטת
מתלבטת
7 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
נשים
זה לא מה שאני רוצה, זה מה שאני צריכה – שיעור בזוגיות עם מיכל וולשטיין
זה לא מה שאני רוצה, זה מה שאני צריכה – שיעור בזוגיות עם מיכל וולשטיין
8 דקות
מדור: נשים
מילות מפתח:זוגיות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
בין אינטימיות לאוטונומיה
בין אינטימיות לאוטונומיה
6 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
הרצוי והמצוי
הרצוי והמצוי
7 דקות
מילות מפתח:זוגיות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
נשים
הבעת רגשות בקשר: שיעור בזוגיות מאת מיכל וולשטיין
הבעת רגשות בקשר: שיעור בזוגיות מאת מיכל וולשטיין
5 דקות
מדור: נשים
מילות מפתח:זוגיות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
לחץ
לחץ
8 דקות
מילות מפתח:זוגיות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
עושה דרמות
עושה דרמות
6 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
תהיי את
תהיי את
7 דקות
מילות מפתח:דייטים, ספונטניות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
'דבר את זה' שיעור מאת מיכל וולשטיין על כח הדיבור
'דבר את זה' שיעור מאת מיכל וולשטיין על כח הדיבור
12 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3