He

Fr

Es

Ru

En

מיכל וולשטיין

עוד ממיכל וולשטיין

Shape-2
מה יכול לעזור לי להיות בשמחה?
Shape-2
הקשבה פנימה
play3
בית המדרש
מיכל וולשטין: בחזרה אל הלב הטהור
מיכל וולשטין: בחזרה אל הלב הטהור
32 דקות
play3
בית המדרש
בין בירור לבררנות
15 דקות
play3
בית המדרש
שלא יהיה יאוש בעלים
10 דקות
play3
נשים
חייבות שליטה !
8 דקות
play3
בית המדרש
כמה אחוז אני לוקחת בקשר הזה
11 דקות
play3
בית המדרש
חשיבות הרציפות בין הפגישות
9 דקות
play3
בית המדרש
כשהילדים עוזבים את הבית - שהזוגיות לא תעזוב ביחד איתם
14 דקות
play3
בית המדרש
לא משאירים פילים מתחת לשטיח
5 דקות