Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

שיעורים אחרונים של מיכל וולשטיין

play3
נשים
“שאף אחד לא ידע” – על סודות כמחבלים בקשר | מיכל וולשטיין
"שאף אחד לא ידע" - על סודות כמחבלים בקשר | מיכל וולשטיין
play3
נשים
“סוף סוף מצאתי אחד בול כמוני…” – על קשרים דומים ממש | מיכל וולשטיין
"סוף סוף מצאתי אחד בול כמוני..." - על קשרים דומים ממש | מיכל וולשטיין
Shape-2
מה יכול לעזור לי להיות בשמחה?
Shape-2
חשיבות ההקשבה פנימה: מאמר מאת מיכל וולשטיין
חשיבות ההקשבה פנימה: מאמר מאת מיכל וולשטיין
play3
בית המדרש
מיכל וולשטין: בחזרה אל הלב הטהור
מיכל וולשטין: בחזרה אל הלב הטהור
32 דקות
play3
בית המדרש
בין בירור לבררנות
15 דקות
play3
בית המדרש
שלא יהיה יאוש בעלים
10 דקות
play3
נשים
חייבות שליטה !
חייבות שליטה !
8 דקות
play3
נשים
כמה אחוז אני לוקחת בקשר הזה? שיעור בזוגיות מאת מיכל וולשטיין
כמה אחוז אני לוקחת בקשר הזה? שיעור בזוגיות מאת מיכל וולשטיין
11 דקות
play3
נשים
חשיבות הרציפות בין הפגישות: שיעור בזוגיות מאת מיכל וולשטיין
חשיבות הרציפות בין הפגישות: שיעור בזוגיות מאת מיכל וולשטיין
9 דקות