פרשת: מקץ | הדלקת נרות: 15:56 | הבדלה: 17:17 (ירושלים) 

סדרה: אורות התשובה - התשעד

פרק 123
41 דקות
החיזוק והעוצמה של היחיד הוא על ידי חיבורו אל הכלל
פרק 122
42 דקות
"התשובה ביסודה היא תנועה לשוב אל המקוריות"
פרק 121
33 דקות
התשובה העליונה באה מדחיפה פנימית: הרב דב ביגון
פרק 120
35 דקות
התשובה קדמה לעולם
פרק 119
36 דקות
תשובה היא צורך לקיום האומה
פרק 118
41 דקות
ערך הרצון המתגלה על ידי התשובה
פרק 117
37 דקות
כיצד משפיעה התשובה על האדם ?
פרק 116
36 דקות
גילוי הרצון שמאחורי המעשים
פרק 115
19 דקות
התשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות הנמצאות בעולם
פרק 114
40 דקות
כיצד הרהורי תשובה פועלים להאיר את הנשמה
פרק 113
35 דקות
ערכם של הרהורי תשובה, ציורה ומחשבתה
פרק 112
40 דקות
הפרי והעץ וערך העבודה
פרק 111
33 דקות
"העתיד יגלה את הפליאות של גבורת התשובה"
פרק 110
42 דקות
"רוח התשובה מרחף בעולם והוא נותן לו את עיקר צביונו ודחיפת התפתחותו"
פרק 109
35 דקות
המחדש בטובו בכל יום... - התשובה היא חידוש החיים
פרק 108
39 דקות
הצער על העלבון שבנטישת המסורת יעורר את התשובה
פרק 107
40 דקות
על ידי התשובה הכל שב לאלוהות
פרק 106
32 דקות
התשובה הכללית
פרק 105
39 דקות
התשובה הכללית העולמית
פרק 104
33 דקות
כדי לשוב בתשובה ולתקן יש לדעת מהו הקלקול

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן