He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נבואות לדורות - ספר דניאל - התשעד

בית המדרש
פתיחה לספר דניאל
פתיחה לספר דניאל
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
חלומו הנעלם של נבוכדנצאר
חלומו הנעלם של נבוכדנצאר
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
ארבע המלכויות בפתרון דניאל
ארבע המלכויות בפתרון דניאל
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
צלם הזהב בבקעת דורא
צלם הזהב בבקעת דורא
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
צלם לכבוד או עבודה זרה ? מדוע לא השתחוו חנניה מישאל ועזריה לצלם ?
צלם לכבוד או עבודה זרה ? מדוע לא השתחוו חנניה מישאל ועזריה לצלם ?
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
חלומו השני של נבוכדנצאר
חלומו השני של נבוכדנצאר
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
חית המתכת
חית המתכת
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
חישוב הקץ
חישוב הקץ
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
הכתובת היתה על הקיר… "מנה מנה תקל ופרסין" – סיומה של ממלכת בבל
הכתובת היתה על הקיר... "מנה מנה תקל ופרסין" - סיומה של ממלכת בבל
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
דניאל בגוב האריות – א
דניאל בגוב האריות - א
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
דניאל בגוב האריות – חלק ב
דניאל בגוב האריות - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
לירושלים – תפילת דניאל
לירושלים - תפילת דניאל
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"שבועים שבעים" – לקראת מלכות כורש
"שבועים שבעים" - לקראת מלכות כורש
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
הספר הלבן של כורש
הספר הלבן של כורש
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
הנבואה על מלכות יוון
הנבואה על מלכות יוון
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"חתום וסתום הדברים" – סיום ספר דניאל
"חתום וסתום הדברים" - סיום ספר דניאל
מספר פרק בסדרה : 16
play3