פרשת: בחקתי | הדלקת נרות: 18:59 | הבדלה: 20:22 (ירושלים) 

סדרה: שיעורים בספר אורות - אלול התשעג

פרק 27
46 דקות
מצוה לטעום בפה מלא מתענוג מתיקות זיו הקדוש הרעננה של ארץ ישראל
פרק 26
44 דקות
"בארץ ישראל אפשר להשיג איך שהבשר של הגוף הישראלי הוא קדוש ממש"
פרק 25
43 דקות
"ודאי יש צורך לעולם וגם לישראל בגבורים כובשים"
פרק 24
45 דקות
הבריאות הגופנית בעם ישראל משפיעה לטובה בכל העולם
פרק 23
44 דקות
הרבים המקיפים את התוכן הרוחני של האומה... מוסיפים רוח חיים ...בכל האומה כולה"
פרק 22
42 דקות
האחדות המגולה של העולם המוסרי
פרק 21
6 דקות
"יותר מכל עם ולשון אין אנו יכולים לסבול את הסתירה ואת אי האחדות הנפשית"
פרק 20
43 דקות
הצביונים הרבים שבישראל מאפשרים את אי הזדקקותו לאומות אך גם גורמים למחלוקות
פרק 19
41 דקות
"כנסת ישראל פועלת הרבה מצד ערכה הרוחני בעולם גם בעת שליטת האומות"
פרק 18
41 דקות
הוקרת תלמיד חכם
פרק 17
38 דקות
"עבודת ה' נחלקת לשתי מערכות"
פרק 16
52 דקות
רבי נתן צוציתא
פרק 15
40 דקות
"ההתגדלות על דבר גודל ערכו של האדם"
פרק 14
41 דקות
"אלה הרחוקים.."
פרק 13
40 דקות
"תיכף כשבא אדם לארץ ישראל מתבטלת נשמתו הפרטית מפני האור הגדול"
פרק 12
45 דקות
התחיה הלאומית כרוכה בתחיה הפרטית - חלק ב
פרק 11
40 דקות
התחיה הלאומית כרוכה בתחיה הפרטית - חלק א
פרק 10
43 דקות
"היהדות מקורה הנבואה"
פרק 9
43 דקות
התאחדות השכל וכח המדמה
פרק 8
44 דקות
האם הנביא צריך להיות גם פילוסוף ?

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן