He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: עבודת המידות - חשון תשעג

בית המדרש
הכח לבחור
הכח לבחור
43 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הגורמים לקושי בעבודה על המידות- חלק א
הגורמים לקושי בעבודה על המידות- חלק א
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הגורמים לקושי בעבודה על המידות- חלק ב
הגורמים לקושי בעבודה על המידות- חלק ב
41 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
עבודת המידות – עבודה פנימית- חלק א'
עבודת המידות - עבודה פנימית- חלק א'
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
עבודת המידות – עבודה פנימית- חלק ב'
עבודת המידות - עבודה פנימית- חלק ב'
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מידת האמת והשקר- מתי מותר לשנות ?
מידת האמת והשקר- מתי מותר לשנות ?
62 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
על כח החיים והיצירה ועל היצר הטוב והרע- חלק א'
על כח החיים והיצירה ועל היצר הטוב והרע- חלק א'
61 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
על כח החיים והיצירה ועל היצר הטוב והרע- חלק ב'
על כח החיים והיצירה ועל היצר הטוב והרע- חלק ב'
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
על כח החיים והיצירה ועל היצר הטוב והרע- חלק ג'
על כח החיים והיצירה ועל היצר הטוב והרע- חלק ג'
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
צניעות – לחיות חיים פנימיים – חלק א'
צניעות - לחיות חיים פנימיים - חלק א'
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
צניעות - לחיות חיים פנימיים - חלק ב'
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מה זו אהבה ?
מה זו אהבה ?
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
קידוש השם
קידוש השם
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
עבודת המידות מהשכל להרגל
עבודת המידות מהשכל להרגל
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
לצאת מעבדות לחירות: שיעור מיוחד של הרב אריה מרזר
87 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
על הרגש השכל והרגשות החיים
על הרגש השכל והרגשות החיים
59 דקות
מילות מפתח:שכל ורגש
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
בירור המידות ונסירתן – חלק א'
בירור המידות ונסירתן - חלק א'
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
בירור המידות ונסירתן – חלק ב'
בירור המידות ונסירתן - חלק ב'
מספר פרק בסדרה : 18
play3