Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: אגדות פרק חלק - התשעב

קללת יהושע את מי שיבנה את יריחו - סיום לימוד פרק 'חלק'
36 דקות
אילו דברים מעיר הנידחת חייבים שריפה ואילו פטורים ?
39 דקות
התנאים לדין עיר הנידחת תאורטיים בלבד – הרב אורי עמוס שרקי
41 דקות
האם יתכן שציבור שלם בעם ישראל יכרת? הרב שרקי בשיעור מיוחד על דין עיר הנידחת
37 דקות
מדוע לאנשי עיר הנידחת אין חלק לעולם הבא ?
33 דקות
הקושי שבמציאות של צדיק ורע לו רשע וטוב לו
36 דקות
הנהגת ה' את העולם
35 דקות
האם מציאות ששני שליש מהאנושות יכרתו היא אפשרית ?
42 דקות
מילות מפתח:עשרת השבטים
כיצד אפשר לקבל את האפשרות שעשרת השבטים לא עתידים לחזור והרי "גמירי דלא כליא שבטא"
37 דקות
מילות מפתח:עשרת השבטים
ההשקפה הקוסמופוליטית של יוסף
39 דקות
מילות מפתח:פרשת קרח, קרח ועדתו
מה העדה שלך? היחס אל מאתים וחמישים האנשים שחברו לקרח – הרב אורי שרקי
46 דקות
מילות מפתח:פרשת קרח, קרח ועדתו
עדת קרח אין להם חלק לעולם הבא
44 דקות
מילות מפתח:פרשת קרח, קרח ועדתו
העוול של סדום - שימוש במשפט לרעה: הרב אורי עמוס שרקי
43 דקות
אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא
43 דקות
כיצד נצח אברהם אבינו את ארבעת המלכים ?
48 דקות
האם קיימת זוגיות אצל בעלי חיים?
45 דקות
האם ספר התנ''ך הוא ספר אופטימי, והאם בסוף יהיה טוב? הרב שרקי בשיעור על ביאורי אגדות
47 דקות
מילות מפתח:אופטימיות, נח, פרשת נח
"דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא"
49 דקות
מילות מפתח:דור המדבר
עד אברהם אבינו לא היתה זקנה ועד יעקב אבינו לא היתה חולשה מה טוב בחולשה ובזקנה ?
43 דקות
מילות מפתח:זקנה, חולשה
מהלך ההיסטוריה הכללי כולל גם מה התרחש בדיעבד
50 דקות
מילות מפתח:חטא
"יגעתי באנחתי אשחה בכל לילה מטתי בדמעתי ערשי אמסה"
46 דקות
מילות מפתח:דוד המלך