He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שיחות לנוער -

בית המדרש
איך אדע מה התפקיד שלי בעולם ?
איך אדע מה התפקיד שלי בעולם ?
3 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מה הבעיה ללכת עם נזם ?
מה הבעיה ללכת עם נזם ?
2 דקות
מילות מפתח:נזם
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
האם להתפלל כשאני יודע שלא אתכוון ?
האם להתפלל כשאני יודע שלא אתכוון ?
5 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
למה לשמור נגיעה ?
למה לשמור נגיעה ?
4 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
האם צריך להיכנס להדריך בצוות מעורב ?
האם צריך להיכנס להדריך בצוות מעורב ?
4 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מדוע בנות צריכות לכסות את היד עד המרפק ?
מדוע בנות צריכות לכסות את היד עד המרפק ?
4 דקות
מילות מפתח:התלבשות בצניעות
מספר פרק בסדרה : 6
play3