He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לכל סיר יש מכסה -

בית המדרש
"אולי זה לא זה…"
"אולי זה לא זה..."
3 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"זה לא את, זה אני…" – איך לסיים קשר?
"זה לא את, זה אני..." – איך לסיים קשר?
2 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
אל תתפוצץ, תתיעץ!
אל תתפוצץ, תתיעץ!
2 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
לא הלך בינינו. מה הלאה?
לא הלך בינינו. מה הלאה?
2 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
ביטול אירוסין
ביטול אירוסין
3 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
ד . כל התשובות נכונות
ד . כל התשובות נכונות
1 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
דרוש מקצוען
דרוש מקצוען
2 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
עזוב! למי יש כח לברר?
עזוב! למי יש כח לברר?
2 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
בינתיים…
בינתיים...
3 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
דייט עם עצמי
דייט עם עצמי
2 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
האם הגיע הזמן לצאת?
האם הגיע הזמן לצאת?
2 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
האם ליזום קשר עם בחור שראיתי?
האם ליזום קשר עם בחור שראיתי?
2 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"היא לא יוצאת לי מהראש…"
"היא לא יוצאת לי מהראש..."
4 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
איך ליצר הצעות ?
איך ליצר הצעות ?
8 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
"איך הכרנו ? באינטרנט!"
"איך הכרנו ? באינטרנט!"
2 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
לא מצליחה להפרד…
לא מצליחה להפרד...
2 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
היא מבוגרת ממני
היא מבוגרת ממני
1 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
הדרכה לקראת החתונה
הדרכה לקראת החתונה
מספר פרק בסדרה : 18
play3