Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שיעורים במחשבת ישראל - התשע

לימוד תורה וביטול תורה
52 דקות
תשעה באב
49 דקות
גיוס בני הישיבות - גם לתורה יש דעה בענין ולא רק לדתיים
55 דקות
קריאת שמע וברכותיה - חלק ב
53 דקות
קריאת שמע וברכותיה - הרב שרקי
57 דקות
ה"מטעמים" של ביקורת המקרא ממזמור סח' בתהילים - האומנם ראויים לאכילה ?
59 דקות
כיצד לומדים רש"י? הרב שרקי בשיעור מיוחד לכבוד כ''ט תמוז - יום פטירת רש''י
53 דקות
מילות מפתח:רש"י
ירוק' זה טוב ,בריא ופופולרי - מהי השקפת העולם האמיתית של ה'ירוקים' ?
57 דקות
על הפוסטמודרניזם: הרב אורי עמוס שרקי
54 דקות
מהות עשרת הדברות
57 דקות
הרב אורי שרקי: שחרור ירושלים - מרעיד את העולם כולו
57 דקות
אישיותו של רבי עקיבא
55 דקות
בנימין זאב הרצל
56 דקות
להלל או לעכב את הצלחת ההיסטוריה?
52 דקות
פרה אדומה
54 דקות
האם באמת יש על מה לשמוח בפורים?
55 דקות
משה רבנו
51 דקות
מילות מפתח:משה רבנו
מלחמת גוג ומגוג
53 דקות
אהבת ישראל
55 דקות
מילות מפתח:אהבת ישראל
הצמחונות - האם ראוי לאכול בעלי חיים?
61 דקות