He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שיעורים במחשבת ישראל - התשע

בית המדרש
אמונה ומדע – חלק א'
אמונה ומדע - חלק א'
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
אמונה ומדע – חלק ב' – תורת האבולוציה
אמונה ומדע - חלק ב' - תורת האבולוציה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
סוגיית תורה מן השמים חלק א' – ביקורת המקרא
סוגיית תורה מן השמים חלק א' - ביקורת המקרא
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
סוגיית תורה מן השמים חלק ב' – ביקורת המקרא -חוקי חמורבי
סוגיית תורה מן השמים חלק ב' - ביקורת המקרא -חוקי חמורבי
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
תורה מן השמיים – חלק ג'
תורה מן השמיים - חלק ג'
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
אימות אמונת ההתגלות – סוגיית תורה מן השמיים חלק ד'
אימות אמונת ההתגלות - סוגיית תורה מן השמיים חלק ד'
54 דקות
מילות מפתח:מעמד הר סיני
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
יז' בתמוז ובין המצרים
יז' בתמוז ובין המצרים
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מהות השבת
מהות השבת
54 דקות
מילות מפתח:פרשת בשלח, שבת
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
טעמי המצות
טעמי המצות
51 דקות
מילות מפתח:טעמי המצוות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מדוע חוגגים את ראש השנה?
מדוע חוגגים את ראש השנה?
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
העמידה בדין  – מתוך החירות
העמידה בדין - מתוך החירות
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
שרה אימנו
שרה אימנו
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
לדמותה של רחל אמנו: הרב אורי עמוס שרקי
לדמותה של רחל אמנו: הרב אורי עמוס שרקי
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
לאה אימנו
לאה אימנו
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
רבקה אימנו
רבקה אימנו
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
למי יש חלק לעולם הבא
למי יש חלק לעולם הבא
50 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
עולם הבא של אומות העולם
עולם הבא של אומות העולם
54 דקות
מילות מפתח:עולם הבא
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
חנוכה – בגלל פך שמן קטן עושים חג ?
חנוכה - בגלל פך שמן קטן עושים חג ?
50 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3