He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שיעורים במחשבת ישראל - התשע

פרק 78
52 דקות
לימוד תורה וביטול תורה
פרק 77
49 דקות
תשעה באב
פרק 76
55 דקות
גיוס בני הישיבות - גם לתורה יש דעה בענין ולא רק לדתיים
פרק 75
53 דקות
קריאת שמע וברכותיה - חלק ב
פרק 74
57 דקות
קריאת שמע וברכותיה - הרב שרקי
פרק 73
59 דקות
ה"מטעמים" של ביקורת המקרא ממזמור סח' בתהילים - האומנם ראויים לאכילה ?
פרק 72
53 דקות
כיצד לומדים רש"י? הרב שרקי בשיעור מיוחד לכבוד כ''ט תמוז - יום פטירת רש''י
פרק 71
57 דקות
ירוק' זה טוב ,בריא ופופולרי - מהי השקפת העולם האמיתית של ה'ירוקים' ?
פרק 70
54 דקות
על הפוסטמודרניזם: הרב אורי עמוס שרקי
פרק 69
57 דקות
מהות עשרת הדברות
פרק 68
57 דקות
הרב אורי שרקי: שחרור ירושלים - מרעיד את העולם כולו
פרק 67
55 דקות
אישיותו של רבי עקיבא
פרק 66
56 דקות
בנימין זאב הרצל
פרק 65
52 דקות
להלל או לעכב את הצלחת ההיסטוריה?
פרק 64
55 דקות
הגדה של פסח
פרק 63
54 דקות
פרה אדומה
פרק 62
55 דקות
האם באמת יש על מה לשמוח בפורים?
פרק 61
51 דקות
הרב אורי שרקי בשיעור מיוחד על משה רבנו
פרק 60
53 דקות
מלחמת גוג ומגוג
פרק 59
55 דקות
אהבת ישראל
פרק 58
61 דקות
הצמחונות - האם ראוי לאכול בעלי חיים?
דילוג לתוכן