פרשת: מידע לא זמין עבור המיקום והתאריך המבוקש | הדלקת נרות: 18:33 | הבדלה: 19:52 (ירושלים) 

סדרה: ספר שמות - התשעג

פרק 53
48 דקות
הציווי על הקמת המשכן בראש חודש ניסן - סיום ספר שמות
פרק 52
49 דקות
מלאכת הוצאה היא עיקר ההלכה של השבת
פרק 51
55 דקות
מדוע דווקא מלאכת הבערה מפורטת בכתוב מכל שלושים ותשע המלאכות שאסורות בשבת
פרק 50
51 דקות
הברית שכרת הקב"ה עם ישראל על תורה שבעל פה מה שאי אפשר לאומות לקחת או להעתיק - הרב אורי שרקי
פרק 49
52 דקות
איסור כריתת ברית ליושבי הארץ
פרק 48
52 דקות
לוחות הראשונים "מעשה אלהים המה" ואילו לוחות השניות מעשה אדם - מה עדיף ?
פרק 47
53 דקות
כיצד דבר ה' אל משה "פנים אל פנים" הרי "לא יראני האדם וחי"
פרק 46
57 דקות
במקרה של התנגשות בין הלוחות לבין עם ישראל - העדיף משה לשבר את הלוחות
פרק 45
55 דקות
"קום עשה לנו אלהים" - הכיצד ?
פרק 44
57 דקות
ציווי שמירת השבת ומקומו המפתיע, וביאור פרשת העגל
פרק 43
51 דקות
מה פשר מיקומו של מזבח הקטורת בפרשה? הרב אורי שרקי
פרק 42
50 דקות
תורת אהרן
פרק 41
50 דקות
חושן המשפט
פרק 40
53 דקות
בגדי הכהונה של אהרן הכהן
פרק 39
52 דקות
סוד היות המזבח נבוב לוחות דווקא
פרק 38
54 דקות
מבנה המשכן הרומז אל החיים
פרק 37
54 דקות
המנורה - מקום החכמה במקום הקודש - שיעור מאת הרב אורי שרקי לפרשת תרומה
פרק 36
57 דקות
משכן משה ומשכן אהרן - הרב אורי שרקי בשיעור לפרשת תרומה
פרק 35
54 דקות
המקדש - הכלי להופעת ההתגלות
פרק 34
53 דקות
הנפילה לעבודה זרה מתרחשת כאשר מפרידים בין תורת משה לתורת אהרן

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן