He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לומדים לקרוא תנ"ך - ספר מלכים - התשע

בית המדרש
פתיחה לספר מלכים – "והמלך דוד זקן בא בימים"
פתיחה לספר מלכים - "והמלך דוד זקן בא בימים"
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
אבישג השונמית – "סיפור כיסוי"
אבישג השונמית - "סיפור כיסוי"
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
המלכת שלמה  – מעט מן האור דוחה את השקר
המלכת שלמה - מעט מן האור דוחה את השקר
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"צוואת חיסול" ?! צוואת דוד לשלמה
"צוואת חיסול" ?! צוואת דוד לשלמה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
עיסוקו של דוד בימיו האחרונים
עיסוקו של דוד בימיו האחרונים
85 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
צוואת דוד כמכינה לבניין המקדש
צוואת דוד כמכינה לבניין המקדש
82 דקות
מילות מפתח:בניין בית המקדש
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
בת  פרעה  – הורסת או בונה
בת פרעה - הורסת או בונה
70 דקות
מילות מפתח:בת פרעה אשת שלמה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
שלמה בגבעון – היש היגיון ?
שלמה בגבעון - היש היגיון ?
76 דקות
מילות מפתח:במות, דוד
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
משפט שלמה
משפט שלמה
81 דקות
מילות מפתח:משפט שלמה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מלך במשפט יעמיד ארץ
מלך במשפט יעמיד ארץ
69 דקות
מילות מפתח:חכמת שלמה, צדק
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"והנני אומר לבנות בית לשם ה' אלהי" – מתחילים לבנות את בית המקדש
"והנני אומר לבנות בית לשם ה' אלהי" - מתחילים לבנות את בית המקדש
69 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
המקדש המפורט
המקדש המפורט
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
השואת המקדש למשכן ונאום שלמה ופניתו אל העם
השואת המקדש למשכן ונאום שלמה ופניתו אל העם
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
תפילת שלמה
תפילת שלמה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
שלמה – שליח הציבור של העולם כולו
שלמה - שליח הציבור של העולם כולו
67 דקות
מילות מפתח:שלמה המלך
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
החול שאחרי הקודש
החול שאחרי הקודש
71 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
ביקור מלכת שבא
ביקור מלכת שבא
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
כסא שלמה והעוצמה הכלכלית של ממלכתו
כסא שלמה והעוצמה הכלכלית של ממלכתו
86 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3