He

Fr

Es

Ru

En

שיעורים אחרונים של הרב עוזי ביננפלד

play3
בית המדרש
הרב עוזי ביננפלד FIX
מתחילים ללמוד ספר שופטים והקדמה כללית ללימוד תנ"ך
46 דקות
play3
בית המדרש
machon
דברי רבשקה - השוואה בין ספר ישעיה לספר ירמיה בתאור הארוע
51 דקות
play3
בית המדרש
machon
עליית המלך סנחריב לצור על ירושלים
58 דקות
play3
בית המדרש
machon
"שמעו רחוקים אשר עשיתי ודעו קרובים גבורתי"
39 דקות
play3
בית המדרש
machon
"הנה שם ה' בא ממרחק , בוער אפו "
52 דקות
play3
בית המדרש
machon
בחלוקת התנ"ך לפרקים בא לידי ביטוי הנרטיב הנוצרי : נטישת הקב"ה את עם ישראל כביכול
48 דקות
play3
בית המדרש
machon
"הוי עטרת גאות שיכורי אפרים"
56 דקות
play3
בית המדרש
machon
"לך עמי בא בחדריך וסגור דלתך בעדך"
74 דקות
play3
בית המדרש
machon
ההתאבכות של ההווה עם העתיד בתאורי ישעיהו
49 דקות
play3
בית המדרש
machon
"משא צור הילילו אניות תרשיש"
61 דקות
דילוג לתוכן