פרשת: בהעלתך | הדלקת נרות: 19:00 | הבדלה: 20:22 (ירושלים) 

סדרה: לומדים לקרוא תנ''ך - ספר ישעיה - התשע''ט

פרק 26
51 דקות
דברי רבשקה - השוואה בין ספר ישעיה לספר ירמיה בתאור הארוע
פרק 25
58 דקות
עליית המלך סנחריב לצור על ירושלים
פרק 24
39 דקות
"שמעו רחוקים אשר עשיתי ודעו קרובים גבורתי"
פרק 23
52 דקות
"הנה שם ה' בא ממרחק , בוער אפו "
פרק 22
48 דקות
בחלוקת התנ"ך לפרקים בא לידי ביטוי הנרטיב הנוצרי : נטישת הקב"ה את עם ישראל כביכול
פרק 21
56 דקות
"הוי עטרת גאות שיכורי אפרים"
פרק 20
74 דקות
"לך עמי בא בחדריך וסגור דלתך בעדך"
פרק 19
49 דקות
ההתאבכות של ההווה עם העתיד בתאורי ישעיהו
פרק 18
61 דקות
"משא צור הילילו אניות תרשיש"
פרק 17
61 דקות
תאור החורבן שהמיטה ממלכת אשור על המזרח התיכון
פרק 16
60 דקות
הנבואה על מפלת פלשת
פרק 15
52 דקות
עתיד ממלכת בבל
פרק 14
57 דקות
שלושת התפקידים של הנביא ישעיהו
פרק 13
50 דקות
"לשבור אשור בארצי ועל הרי אבוסנו"
פרק 12
60 דקות
"ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה"
פרק 11
58 דקות
"הוי החוקקים חקקי און ומכתבים עמל , כתבו"
פרק 10
56 דקות
"יען כי מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט..."
פרק 9
44 דקות
"ויאמר ה' אלי קח לך גליון גדול וכתוב עליו בחרט אנוש למהר שלל חש בז"
פרק 8
55 דקות
"ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו מלך יהודה"
פרק 7
58 דקות
"אוי לי ...כי את המלך ה' צבאות ראו עיני"

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!