He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לומדים לקרוא תנ"ך - ספר ישעיה - התשע"ט

בית המדרש
מבוא לספר ישעיה
מבוא לספר ישעיה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מה מקומו של חג הפסח בספר ישעיהו
מה מקומו של חג הפסח בספר ישעיהו
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
ישעיה – רואה , נביא , חוזה – הכל באיש אחד
ישעיה - רואה , נביא , חוזה - הכל באיש אחד
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
תחילת דרכו של ישעיהו הנביא
תחילת דרכו של ישעיהו הנביא
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"ביום ההוא יהיה צמח ה' לצבי ולכבוד ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפליטת ישראל"
"ביום ההוא יהיה צמח ה' לצבי ולכבוד ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפליטת ישראל"
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
""וינועו אמות הסיפים והבית ימלא עשן"
""וינועו אמות הסיפים והבית ימלא עשן"
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"אוי לי …כי את המלך ה' צבאות ראו עיני"
"אוי לי ...כי את המלך ה' צבאות ראו עיני"
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו מלך יהודה"
"ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו מלך יהודה"
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"ויאמר ה' אלי קח לך גליון גדול וכתוב עליו בחרט אנוש למהר שלל חש בז"
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"יען כי מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט..."
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"הוי החוקקים חקקי און ומכתבים עמל , כתבו"
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה"
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"לשבור אשור בארצי ועל הרי אבוסנו"
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
שלושת התפקידים של הנביא ישעיהו
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
עתיד ממלכת בבל
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
הנבואה על מפלת פלשת
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
תאור החורבן שהמיטה ממלכת אשור על המזרח התיכון
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"משא צור הילילו אניות תרשיש"
מספר פרק בסדרה : 18
play3