פרשת: מידע לא זמין עבור המיקום והתאריך המבוקש | הדלקת נרות: 17:53 | הבדלה: 19:09 (ירושלים) 

סדרה: ספר ויקרא - התשסז

פרק 71
51 דקות
מחזוריות הזמן וסיום ספר ויקרא
פרק 70
55 דקות
דין מלכות ודיני חרמים
פרק 69
55 דקות
תיקון הדיבור כהכנה לכניסה לארץ
פרק 68
61 דקות
רמזי השואה בפרשת בחוקותי
פרק 67
53 דקות
"ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכור " קדושת ארץ ישראל
פרק 66
57 דקות
האם הגלות היא פרס או עונש ?
פרק 65
57 דקות
הנהגת המשפט והצדק האלוהי
פרק 64
55 דקות
עולם הבא בתנ"ך
פרק 63
56 דקות
מדוע לא מוזכר שכר עולם הבא בתורה ?
פרק 62
56 דקות
שכר מצוות התורה
פרק 61
56 דקות
המוכר עצמו לגוי, השבת אבדה לגוי ועניין אבן משכית
פרק 60
53 דקות
עבד עברי ועבד כנעני
פרק 59
55 דקות
כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו
פרק 58
53 דקות
היובל
פרק 57
55 דקות
המפגש עם הקודש במחזוריות של שבע
פרק 56
59 דקות
כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה'
פרק 55
54 דקות
החילוק בין תורה שבעל פה לתורה שבכתב
פרק 54
58 דקות
פרשת המגדף
פרק 53
53 דקות
רמזי יום העצמאות בפרשת המועדים
פרק 52
48 דקות
רמזי חנוכה ופורים בפרשת המועדים

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!