He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נתיב העבודה -

בית המדרש
מדוע נצרכת עבודת הקרבנות  להעמדת העולם
מדוע נצרכת עבודת הקרבנות להעמדת העולם
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
השינוי שהעבודה גורמת פועל אצל האדם ולא אצל הבורא
השינוי שהעבודה גורמת פועל אצל האדם ולא אצל הבורא
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מה פשר התרצות הקב"ה בקרבנות ?
מה פשר התרצות הקב"ה בקרבנות ?
42 דקות
מילות מפתח:קרבנות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"את שבעת המזבחות ערכתי" נסיונו של בלעם להתחרות באבות האומה
"את שבעת המזבחות ערכתי" נסיונו של בלעם להתחרות באבות האומה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"כי לא יטוש ה' עמו יעקב חבל נחלתו"
"כי לא יטוש ה' עמו יעקב חבל נחלתו"
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
עמודי העולם מכוונים לשלושת חלקי האדם
עמודי העולם מכוונים לשלושת חלקי האדם
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מסיר אזנו משמוע תורה – גם תפילתו תועבה
מסיר אזנו משמוע תורה - גם תפילתו תועבה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
כיצד פועלת התפילה ? ואיך היא בכלל אפשרית ?
כיצד פועלת התפילה ? ואיך היא בכלל אפשרית ?
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
הלימוד מתפילת חנה הנביאה
הלימוד מתפילת חנה הנביאה
32 דקות
מילות מפתח:תפילת חנה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
זהירות בכבוד החברים  מודעות בתפילה וההמנעות מן ההגיון
זהירות בכבוד החברים מודעות בתפילה וההמנעות מן ההגיון
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"איזוהיא עבודה שבלב  ? – זוהי תפילה"
"איזוהיא עבודה שבלב ? - זוהי תפילה"
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
שלוש התפילות היומיות כנגד שלושת חלקי האדם
שלוש התפילות היומיות כנגד שלושת חלקי האדם
32 דקות
מילות מפתח:תפילה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
התפילות כנגד האבות
התפילות כנגד האבות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"ונשלמה פרים שפתינו" ? איך זה עובד
"ונשלמה פרים שפתינו" ? איך זה עובד
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
מה המקור לתפילות ?
מה המקור לתפילות ?
33 דקות
מילות מפתח:תפילה
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
השייכות אל הבורא
השייכות אל הבורא
37 דקות
מילות מפתח:זכר, תפילה
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
מדוע הובאו דברי אבא בנימין דווקא לעניין התפילה
מדוע הובאו דברי אבא בנימין דווקא לעניין התפילה
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
עניין קביעות מקום לתפילה
עניין קביעות מקום לתפילה
מספר פרק בסדרה : 18
play3