He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: מסילת ישרים - התשע

בית המדרש
תולדות רבי משה חיים לוצאטו // ",: ()<>'ופתיחה לספר
תולדות רבי משה חיים לוצאטו // ",: ()<>'ופתיחה לספר
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מסילת "ישרים"   מהו ההבדל בין ישרים לצדיקים ?
מסילת "ישרים" מהו ההבדל בין ישרים לצדיקים ?
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
לימוד מוסר לעומת קריאת ספרי מוסר
לימוד מוסר לעומת קריאת ספרי מוסר
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"מה ה' אלהיך שואל מעמך" – חמשת הדברים שהקב"ה מצפה מהאדם הישראלי
"מה ה' אלהיך שואל מעמך" - חמשת הדברים שהקב"ה מצפה מהאדם הישראלי
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מהי תכלית החיים
מהי תכלית החיים
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מדוע רק הדבקות בבורא יתברך היא השלמות האמיתית
מדוע רק הדבקות בבורא יתברך היא השלמות האמיתית
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
היחס של האדם אל העולם – זרות וחשדנות או  השלמה
היחס של האדם אל העולם - זרות וחשדנות או השלמה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
קניית מידת הזהירות  – על ידי התבוננות והתמדה
קניית מידת הזהירות - על ידי התבוננות והתמדה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
הכרת ובירור הטוב והרע המוחלט ובחינת מעשי האדם הטובים והרעים
הכרת ובירור הטוב והרע המוחלט ובחינת מעשי האדם הטובים והרעים
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
הדרישה לעצור את שטף החיים – להתבונן לתקן ורק אז להתקדם
הדרישה לעצור את שטף החיים - להתבונן לתקן ורק אז להתקדם
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
חשבון הנפש
חשבון הנפש
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מהו המניע להיות מוסרי וטוב ?
מהו המניע להיות מוסרי וטוב ?
50 דקות
מילות מפתח:שכר
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"וסביביו נשערה מאוד" הדקדוק המיוחד של הקב"ה עם הצדיקים
"וסביביו נשערה מאוד" הדקדוק המיוחד של הקב"ה עם הצדיקים
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
יראת העונש
יראת העונש
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
מפסידי הזהירות
מפסידי הזהירות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
ממפסידי הזהירות – השחוק והלצון  – הציניות והחברה הרעה
ממפסידי הזהירות - השחוק והלצון - הציניות והחברה הרעה
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
כיצד יתכן לדרוש מאדם לרכוש בנפשו שתי מידות הופכיות – זריזות וזהירות
כיצד יתכן לדרוש מאדם לרכוש בנפשו שתי מידות הופכיות - זריזות וזהירות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
הזריזות בקיום המצוות
הזריזות בקיום המצוות
מספר פרק בסדרה : 18
play3