פרשת: בהעלתך | הדלקת נרות: 19:00 | הבדלה: 20:22 (ירושלים) 

סדרה: בין אדם לחברו - הרב פריש -

פרק 10
62 דקות
דוגמאות ליסוד שבחסד בין אדם לחברו
פרק 9
58 דקות
הסברה מוסרית בין אדם לחברו של ההוד שבחסד
פרק 8
58 דקות
דרכי התגלות קביעות החסד
פרק 7
57 דקות
בירור תפארת שבחסד
פרק 6
59 דקות
יסוד המציאות הוא הטוב
פרק 5
57 דקות
ישתדל להיטיב לחוטאים ולגמול עמהם חסד אך לא להחזיק ידיהם
פרק 4
54 דקות
לימוד זכות ועין טובה
פרק 3
59 דקות
עקרונות עבודת החסד וגילוי הטוב בסגולת הנשמה ובמעשה בני אדם
פרק 2
57 דקות
הטבה לזולת מתוך אהבת חסד ע"י זיהוי הסגולה האנושית
פרק 1
49 דקות
גילוי ספירת חסד שבחסד בהליכות המוסר

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!