He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: אותיות התורה והחיים - התשעא

בית המדרש
הסוד הגדול של אותיות הקודש
הסוד הגדול של אותיות הקודש
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
אלף בית – לאלף את הבינה
אלף בית - לאלף את הבינה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
גימל דלת – גמול דלים
גימל דלת - גמול דלים
59 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
הטעם היותר שורשי של מצות הצדקה – חפץ הבורא להיות האדם  משפיע
הטעם היותר שורשי של מצות הצדקה - חפץ הבורא להיות האדם משפיע
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הדל צריך להמציא עצמו לנותן החסדים
הדל צריך להמציא עצמו לנותן החסדים
62 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
אלוהיות ומעשיות
אלוהיות ומעשיות
62 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
האותיות ה, ו
האותיות ה, ו
52 דקות
מילות מפתח:להתדמות לבורא
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
עדינות פקחות ועמידה על עקרונות
עדינות פקחות ועמידה על עקרונות
60 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
הדרך אל האושר
הדרך אל האושר
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
תנאי האושר – המשך
תנאי האושר - המשך
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
למה רומזת האות מ'  – נסתר וגלוי
למה רומזת האות מ' - נסתר וגלוי
59 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
נון כפופה נון פשוטה נאמן כפוף נאמן פשוט
נון כפופה נון פשוטה נאמן כפוף נאמן פשוט
51 דקות
מילות מפתח:האות נון, נאמנות, ענוה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
האותיות סמך עין – סמוך עניים וסימנים עשה בתורה וקנה אותה
האותיות סמך עין - סמוך עניים וסימנים עשה בתורה וקנה אותה
43 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
האות פ' – פה כפופה  פה סתום  פה פתוחה – פה פתוח
האות פ' - פה כפופה פה סתום פה פתוחה - פה פתוח
53 דקות
מילות מפתח:האות פ'
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
האות פ' – פי פתוח פי סתום
האות פ' - פי פתוח פי סתום
53 דקות
מילות מפתח:האות פ'
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
פה כפוף מרמזת על שתיקה
פה כפוף מרמזת על שתיקה
54 דקות
מילות מפתח:האות פ', הזיות, שתיקה
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
האות צ' – צדיק כפוף צדיק פשוט
האות צ' - צדיק כפוף צדיק פשוט
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
הקשר בין האות נ' לאות צ'
הקשר בין האות נ' לאות צ'
52 דקות
מילות מפתח:האות צ'
מספר פרק בסדרה : 18
play3