פרשת: וישב | הדלקת נרות: 15:55 | הבדלה: 17:15 (ירושלים) 

סדרה: אגדות פרק חלק - התשעא

פרק 25
48 דקות
"מלאך הממונה על הרוחות דומה שמו"
פרק 24
54 דקות
מעלות וחסרונות חגי זכריה ומלאכי לעומת דניאל
פרק 23
52 דקות
מעשה בר כוזיבא - האם מלך המשיח צריך לתת מופת ?
פרק 22
48 דקות
הרמז בשש השעורים שנתן בועז לרות המואביה
פרק 21
48 דקות
המעמד של היהודי בגלות כנרדף והצרה הכפולה שבמצב זה
פרק 20
54 דקות
הניסים שנעשו לחנניה מישאל ועזריה בכבשן האש
פרק 19
51 דקות
מתים שהחיה יחזקאל
פרק 18
54 דקות
"צדיקים שעתיד הקב"ה להחיותם אינם חוזרים לעפרם"
פרק 17
52 דקות
כל אדם שאין בו דעה - לסוף גולה
פרק 16
50 דקות
תחית המתים על פי החסד הדין והרחמים
פרק 15
51 דקות
האם ישנם מצבים שבהם אסור ללמד תורה לתלמיד
פרק 14
50 דקות
תחיית המתים
פרק 13
53 דקות
מהות הקיום - ממתי ניתנים באדם הנשמה והיצר הרע
פרק 12
54 דקות
מהו שם טומאה שמסר אברהם אבינו לבני הפילגשים ?
פרק 11
52 דקות
"ארץ כנען שלנו ושלכם" - הויכוח בין בני ישמעאל ובני קטורה עם בני ישראל
פרק 10
48 דקות
הויכוח בין כנען ומצרים עם ישראל
פרק 9
46 דקות
כוחות החיים המצויים בעפר
פרק 8
54 דקות
שאלתה של קליאופטרה בעניין תחיית המתים
פרק 7
52 דקות
הכותיים הלא הם השומרונים והויכוח איתם
פרק 6
52 דקות
"דובב שפתי ישנים" - הויכוח בין היהודים לנוצרים בעניין תחית המתים

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן