He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: כל זמן מאיר בתכונתו

בית המדרש
מסירים את הלוט מעל… לוט – הרב מאיר טויבר
מסירים את הלוט מעל... לוט - הרב מאיר טויבר
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
ה' צדיק יבחן – מדוע דווקא את הצדיקים יש לבחון ?
ה' צדיק יבחן - מדוע דווקא את הצדיקים יש לבחון ?
40 דקות
מילות מפתח:פרשת וירא
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
כיצד נראה היהודי האידיאלי בעיני הקב"ה?
כיצד נראה היהודי האידיאלי בעיני הקב"ה?
43 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
זכרון חורבן ירושלים
זכרון חורבן ירושלים
34 דקות
נושא: פורים
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
הרב מאיר טויבר שואל: מה כל כך מיוחד בירושלים?
הרב מאיר טויבר שואל: מה כל כך מיוחד בירושלים?
44 דקות
מילות מפתח:יום ירושלים
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מאבק גלוי ומאבק סמוי עם אומות העולם
מאבק גלוי ומאבק סמוי עם אומות העולם
36 דקות
נושא: פורים
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
'וימאסו בארץ חמדה' – ראש כל המשברים
'וימאסו בארץ חמדה' - ראש כל המשברים
45 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מדוע נצטווה משה לקחת את המטה ויחד עם זאת לדבר אל הסלע? הרב מאיר טויבר עונה
מדוע נצטווה משה לקחת את המטה ויחד עם זאת לדבר אל הסלע? הרב מאיר טויבר עונה
34 דקות
מילות מפתח:פרשת חוקת
נושא: פורים
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
הארוע האחרון עם דור יוצאי מצרים – מחלוקת קרח ועדתו
הארוע האחרון עם דור יוצאי מצרים - מחלוקת קרח ועדתו
43 דקות
מילות מפתח:פרשת קרח
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
האם מחלוקת וריבוי דעות זו תקלה או דבר רצוי ?
האם מחלוקת וריבוי דעות זו תקלה או דבר רצוי ?
33 דקות
נושא: פורים
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מה היה חטא מי מריבה
מה היה חטא מי מריבה
44 דקות
מילות מפתח:פרשת חוקת
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
חמשת הדיונים שבין משה רבנו לקב"ה
חמשת הדיונים שבין משה רבנו לקב"ה
38 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
"האספסוף והאסיפה"
"האספסוף והאסיפה"
29 דקות
נושא: פורים
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
ההסתכלות על  עם ישראל בכללותו מבטלת ממנו כל קטרוג
ההסתכלות על עם ישראל בכללותו מבטלת ממנו כל קטרוג
43 דקות
מילות מפתח:פרשת בלק
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מה המיוחד בברכת אפרים ומנשה שהיא נוהגת לדורות
מה המיוחד בברכת אפרים ומנשה שהיא נוהגת לדורות
40 דקות
מילות מפתח:אפרים ומנשה
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
הקשר בין ייחוס עם ישראל למשפחותיו לזכות לקבל את התורה
הקשר בין ייחוס עם ישראל למשפחותיו לזכות לקבל את התורה
35 דקות
נושא: פורים
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
דווקא בעת הכניסה לארץ מתעוררת הקנאה על התבוללות
דווקא בעת הכניסה לארץ מתעוררת הקנאה על התבוללות
42 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
משמעות האמירה "שמע ישראל"
משמעות האמירה "שמע ישראל"
42 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3