He

Fr

Es

Ru

En

נושא: חת"ם סופר על התורה

פרק 37
66 דקות
תוכחה נכונה ...
פרק 36
57 דקות
המבט הכפול על בעיות פרטיות ועל תיקון כל המציאות
פרק 35
62 דקות
הטעות הכפולה
פרק 34
74 דקות
בין קנאות לסבלנות
פרק 33
73 דקות
שאלת הידיעה והבחירה של הבורא על פי היהדות
פרק 32
56 דקות
מים כפולים
פרק 31
88 דקות
מחלוקת קרח ומשה - אז והיום
פרק 30
54 דקות
בין העם להנהגה
פרק 29
52 דקות
ברכת כהנים
פרק 28
65 דקות
הררי אל ...
פרק 27
81 דקות
סוד השמיטה
פרק 25
77 דקות
הטעות היסודית
פרק 24
63 דקות
מי פה הקורבן?
פרק 23
57 דקות
משכן כפול
פרק 22
54 דקות
בין משכן לכלים
פרק 21
73 דקות
סוד חטא העגל
פרק 20
64 דקות
בגד כפול
פרק 19
71 דקות
נתינה?
פרק 18
65 דקות
האם הרוב תמיד צודק? שיעור על פי ה'חתם סופר' מאת הרב ערן טמיר
פרק 17
50 דקות
אשרי מי שגדל בתורה ...
דילוג לתוכן