He

Fr

Es

Ru

En

נושא: חת"ם סופר על התורה

play3
תוכחה נכונה …
תוכחה נכונה ...
המבט הכפול על בעיות פרטיות ועל תיקון כל המציאות
play3
המבט הכפול על בעיות פרטיות ועל תיקון כל המציאות
בין קנאות לסבלנות
play3
בין קנאות לסבלנות
שאלת הידיעה והבחירה של הבורא על פי היהדות
play3
שאלת הידיעה והבחירה של הבורא על פי היהדות
מחלוקת קרח ומשה – אז והיום
play3
מחלוקת קרח ומשה – אז והיום
play3
בין העם להנהגה
play3
בין משכן לכלים
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
האם הרוב תמיד צודק?
האם הרוב תמיד צודק?