Jerusalem

11°C
Few clouds

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: ספר בראשית

play3
קבורת יעקב אבינו פטירת יוסף  – סיום ספר בראשית
קבורת יעקב אבינו פטירת יוסף - סיום ספר בראשית
מהו הקו המנחה את יעקב בברכותיו לבניו ?
play3
מהו הקו המנחה את יעקב בברכותיו לבניו ?
"ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך" – הבטחת שכם לחלקו של יוסף
play3
"ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך" – הבטחת שכם לחלקו של יוסף
"את אפרים בימינו …ואת מנשה בשמאלו"  – סיבוכים של שמאל וימין
play3
"את אפרים בימינו …ואת מנשה בשמאלו" – סיבוכים של שמאל וימין
מדוע לא רצה יעקב אבינו להיקבר במצרים ? ומה הקשר ליסוד הנצרות ?
play3
מדוע לא רצה יעקב אבינו להיקבר במצרים ? ומה הקשר ליסוד הנצרות ?
שיטתו הכלכלית של יוסף לתיקון העולם
play3
שיטתו הכלכלית של יוסף לתיקון העולם
ההשפעה ההדדית של יוסף ויהודה בזמן הגלות
play3
ההשפעה ההדדית של יוסף ויהודה בזמן הגלות
play3
ירידת יעקב וביתו למצרים
ירידת יעקב וביתו למצרים
play3
"ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו" – החזרה בתשובה של יוסף אל בית אביו
"ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו" – החזרה בתשובה של יוסף אל בית אביו
play3
"כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם" – השורש שאפשר את יציאת מצרים
"כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם" – השורש שאפשר את יציאת מצרים
play3
חזרת השבטים לארץ כנען אחרי המפגש הראשון עם יוסף
חזרת השבטים לארץ כנען אחרי המפגש הראשון עם יוסף
play3
הפיכה במצרים – ובראשה עומד יהודי – "ויצא יוסף על ארץ מצרים"
הפיכה במצרים – ובראשה עומד יהודי – "ויצא יוסף על ארץ מצרים"
play3
האם חלום פרעה היה כזה קשה לפתרון עד שרק יוסף הצליח לפותרו ?
האם חלום פרעה היה כזה קשה לפתרון עד שרק יוסף הצליח לפותרו ?
play3
"ויחלמו חלום שניהם" – הכלא המצרי – בית חלומותיהם של שר האופים ושר המשקים
"ויחלמו חלום שניהם" – הכלא המצרי – בית חלומותיהם של שר האופים ושר המשקים
play3
ירידת יוסף למצרים – המקום הנמוך ביותר שאפשר לרדת אליו
ירידת יוסף למצרים – המקום הנמוך ביותר שאפשר לרדת אליו
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין "צחוקים" טובים לקלות ראש ?
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מעשה יהודה ותמר
play3
"ויבך אותו אביו" – יצחק אבינו היחיד שידע שיוסף לא מת
"ויבך אותו אביו" – יצחק אבינו היחיד שידע שיוסף לא מת
play3
"ויחלום עוד חלום אחר ויספר לאחיו"
"ויחלום עוד חלום אחר ויספר לאחיו"
play3
"וישב יעקב" – תמצית הציפייה המשיחית
"וישב יעקב" – תמצית הציפייה המשיחית