He

Fr

Es

Ru

En

נושא: ספר בראשית

קבורת יעקב אבינו פטירת יוסף  – סיום ספר בראשית
play3
קבורת יעקב אבינו פטירת יוסף – סיום ספר בראשית
מהו הקו המנחה את יעקב בברכותיו לבניו ?
play3
מהו הקו המנחה את יעקב בברכותיו לבניו ?
"ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך" – הבטחת שכם לחלקו של יוסף
play3
"ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך" – הבטחת שכם לחלקו של יוסף
"את אפרים בימינו …ואת מנשה בשמאלו"  – סיבוכים של שמאל וימין
play3
"את אפרים בימינו …ואת מנשה בשמאלו" – סיבוכים של שמאל וימין
מדוע לא רצה יעקב אבינו להיקבר במצרים ? ומה הקשר ליסוד הנצרות ?
play3
מדוע לא רצה יעקב אבינו להיקבר במצרים ? ומה הקשר ליסוד הנצרות ?
שיטתו הכלכלית של יוסף לתיקון העולם
play3
שיטתו הכלכלית של יוסף לתיקון העולם
ההשפעה ההדדית של יוסף ויהודה בזמן הגלות
play3
ההשפעה ההדדית של יוסף ויהודה בזמן הגלות
ירידת יעקב וביתו למצרים
play3
ירידת יעקב וביתו למצרים
"ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו" – החזרה בתשובה של יוסף אל בית אביו
play3
"ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו" – החזרה בתשובה של יוסף אל בית אביו
"כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם" – השורש שאפשר את יציאת מצרים
play3
"כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם" – השורש שאפשר את יציאת מצרים
חזרת השבטים לארץ כנען אחרי המפגש הראשון עם יוסף
play3
חזרת השבטים לארץ כנען אחרי המפגש הראשון עם יוסף
הפיכה במצרים – ובראשה עומד יהודי – "ויצא יוסף על ארץ מצרים"
play3
הפיכה במצרים – ובראשה עומד יהודי – "ויצא יוסף על ארץ מצרים"
האם חלום פרעה היה כזה קשה לפתרון עד שרק יוסף הצליח לפותרו ?
play3
האם חלום פרעה היה כזה קשה לפתרון עד שרק יוסף הצליח לפותרו ?
"ויחלמו חלום שניהם" – הכלא המצרי – בית חלומותיהם של שר האופים ושר המשקים
play3
"ויחלמו חלום שניהם" – הכלא המצרי – בית חלומותיהם של שר האופים ושר המשקים
ירידת יוסף למצרים – המקום הנמוך ביותר שאפשר לרדת אליו
play3
ירידת יוסף למצרים – המקום הנמוך ביותר שאפשר לרדת אליו
מעשה יהודה ותמר
play3
מעשה יהודה ותמר
"ויבך אותו אביו" – יצחק אבינו היחיד שידע שיוסף לא מת
play3
"ויבך אותו אביו" – יצחק אבינו היחיד שידע שיוסף לא מת
"ויחלום עוד חלום אחר ויספר לאחיו"
play3
"ויחלום עוד חלום אחר ויספר לאחיו"
"וישב יעקב" – תמצית הציפייה המשיחית
play3
"וישב יעקב" – תמצית הציפייה המשיחית
חם באתר
play3
בית המדרש
כמה מטרות ראוי לאדם שיציב לעצמו בחיים ויהיה מאושר ומה ערכן של מטרות משנה?
57 דקות
play3
מגזין
ערב טוב ניצנים: נעם יעקובסון חושף את סודותיהם של חולות ניצנים
27 דקות
play3
מגזין
בא בזמן: יצחק מאיר מארח רבנים ואמנים לשיח מרתק על חודש תמוז
50 דקות
play3
בית המדרש
מהן ההשלכות לכך שהתורה היא סדר העולם
27 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
נשים
אני בגיל המעבר, האם אני מתקרבת לסוף חיי? ד"ר חנה קטן בתשובה אופטימית במיוחד
Shape-2
בית המדרש
ארבעים וחמש שנים למבצע של העם היהודי
ארבעים וחמש שנים למבצע של העם היהודי
play3
בית המדרש
פרדוקס הטוב
Shape-2
מגזין
יואב שורק בראיון חשוף: "אל תקראו לי מהפכן"
יואב שורק בראיון חשוף: "אל תקראו לי מהפכן"