פרשת: מצרע | הדלקת נרות: 18:31 | הבדלה: 19:50 (ירושלים) 

סדרה: ספר בראשית - אלול התשעב

פרק 110
54 דקות
קבורת יעקב אבינו פטירת יוסף - סיום ספר בראשית
פרק 109
50 דקות
מהו הקו המנחה את יעקב בברכותיו לבניו ?
פרק 108
52 דקות
"ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך" - הבטחת שכם לחלקו של יוסף
פרק 107
26 דקות
"את אפרים בימינו ...ואת מנשה בשמאלו" - סיבוכים של שמאל וימין
פרק 106
24 דקות
מדוע לא רצה יעקב אבינו להיקבר במצרים ? ומה הקשר ליסוד הנצרות ?
פרק 105
25 דקות
שיטתו הכלכלית של יוסף לתיקון העולם
פרק 104
24 דקות
ההשפעה ההדדית של יוסף ויהודה בזמן הגלות
פרק 103
25 דקות
ירידת יעקב וביתו למצרים
פרק 102
24 דקות
"ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו" - החזרה בתשובה של יוסף אל בית אביו
פרק 101
27 דקות
"כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם" - השורש שאפשר את יציאת מצרים
פרק 100
26 דקות
חזרת השבטים לארץ כנען אחרי המפגש הראשון עם יוסף
פרק 99
27 דקות
הפיכה במצרים - ובראשה עומד יהודי - "ויצא יוסף על ארץ מצרים"
פרק 98
26 דקות
האם חלום פרעה היה כזה קשה לפתרון עד שרק יוסף הצליח לפותרו ?
פרק 97
25 דקות
הכלא המצרי – בית חלומותיהם של שר האופים ושר המשקים: הרב אורי שרקי
פרק 96
28 דקות
ירידת יוסף למצרים - המקום הנמוך ביותר שאפשר לרדת אליו
פרק 95
23 דקות
מעשה יהודה ותמר: הרב אורי שרקי
פרק 94
24 דקות
"ויבך אותו אביו" - יצחק אבינו היחיד שידע שיוסף לא מת
פרק 93
26 דקות
"ויחלום עוד חלום אחר ויספר לאחיו"
פרק 92
25 דקות
"וישב יעקב" - תמצית הציפייה המשיחית
פרק 91
27 דקות
יסודות העולם המערבי של ימינו - עשו אבי אדום

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן