He

Fr

Es

Ru

En

נושא: אור החיים על התורה

play3
מעלת משה רבנו ומידת העין הטובה שלו
מעלת משה רבנו ומידת העין הטובה שלו
אהבת התורה מעלת הארץ וסגולת ישראל שלא תמה
play3
אהבת התורה מעלת הארץ וסגולת ישראל שלא תמה
הצדיקים חשים כשקרב יום סילוקם מהעולם
play3
הצדיקים חשים כשקרב יום סילוקם מהעולם
ברית הערבות ההדדית
play3
ברית הערבות ההדדית
כי תצא למלחמה על אויבך
play3
כי תצא למלחמה על אויבך
play3
"יכול אדם לעשות עצמו כמשה רבנו"
"יכול אדם לעשות עצמו כמשה רבנו"
play3
"עקב תשמעון" – הקשבה בין הורים לילדים
"עקב תשמעון" – הקשבה בין הורים לילדים
play3
התנאים לקבלת התפילה
התנאים לקבלת התפילה
play3
משה רבנו – כל ימיו ודיבורו – תורה
משה רבנו – כל ימיו ודיבורו – תורה
play3
היחס לנדרים – "לעולם יהיה אדם זהיר בנדרים"
היחס לנדרים – "לעולם יהיה אדם זהיר בנדרים"
play3
מטרת מסעות בני ישראל
מטרת מסעות בני ישראל
play3
הרמז בפרוט משפחות יהודה וארבע דרגות בקשר לתורה
הרמז בפרוט משפחות יהודה וארבע דרגות בקשר לתורה
play3
קנאותו של פנחס וסגולת ישראל שאיננה נפגמת לעולם
קנאותו של פנחס וסגולת ישראל שאיננה נפגמת לעולם
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
כצד זכה בלעם לנבואה ?
כצד זכה בלעם לנבואה ?
play3
בטומאת מת ניכר ההבדל שבין ישראל לאומות העולם
בטומאת מת ניכר ההבדל שבין ישראל לאומות העולם
play3
האם יש לקורח חלק לעולם הבא ?
האם יש לקורח חלק לעולם הבא ?