פרשת: בהר | הדלקת נרות: 18:55 | הבדלה: 20:17 (ירושלים) 

נושא: אור החיים על התורה

פרק 49
46 דקות
מעלת משה רבנו ומידת העין הטובה שלו
פרק 48
37 דקות
אהבת התורה מעלת הארץ וסגולת ישראל שלא תמה
פרק 47
44 דקות
הצדיקים חשים כשקרב יום סילוקם מהעולם
פרק 46
51 דקות
ברית הערבות ההדדית
פרק 45
61 דקות
ערך לימוד התורה
פרק 44
48 דקות
כי תצא במשנת אור החיים: הרב יורם אליהו
פרק 43
57 דקות
מלחמת היצר כיצד ?
פרק 42
58 דקות
"יכול אדם לעשות עצמו כמשה רבנו"
פרק 41
42 דקות
"עקב תשמעון" - הקשבה בין הורים לילדים
פרק 40
24 דקות
התנאים לקבלת התפילה
פרק 39
37 דקות
משה רבנו - כל ימיו ודיבורו - תורה
פרק 38
28 דקות
היחס לנדרים - "לעולם יהיה אדם זהיר בנדרים"
פרק 37
22 דקות
מטרת מסעות בני ישראל
פרק 36
33 דקות
הרמז בפרוט משפחות יהודה וארבע דרגות בקשר לתורה
פרק 35
26 דקות
קנאותו של פנחס וסגולת ישראל שאיננה נפגמת לעולם
פרק 34
44 דקות
כצד זכה בלעם לנבואה ?
פרק 33
54 דקות
בטומאת מת ניכר ההבדל שבין ישראל לאומות העולם
פרק 32
56 דקות
האם יש לקרח חלק לעולם הבא? הרב יורם אליהו על פי האור החיים הקדוש
פרק 31
56 דקות
פרק 30
55 דקות
המנורה ורמזיה ומטרות מסעות בני ישראל

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן