פרשת: בהר | הדלקת נרות: 18:55 | הבדלה: 20:17 (ירושלים) 

נושא: כנסים וימי עיון

פרק 33
37 דקות
"ריבון כל העולמים"
פרק 32
42 דקות
כלל גדול לכל התפילות שאנו מתפללים - שהן תחנונים
פרק 31
46 דקות
"ריבון כל העולמים"
פרק 30
47 דקות
תכונת האדם להיות "מודה על האמת"
פרק 29
42 דקות
הבעת התשוקה התמידית של הנשמה לבורא על ידי התפילות
פרק 28
49 דקות
קריאת שמע הקטנה
פרק 27
51 דקות
הקשר בין מעמד הר סיני לתהליכים שעוברים על עם ישראל בימינו
פרק 240
45 דקות
סוד ההצלחה בחיים
פרק 26
53 דקות
"הר כגיגית"
פרק 238
40 דקות
שבת הארץ
פרק 25
43 דקות
הנצחון האמיתי של הרשעה - בהבטה עליה בכללותה
פרק 237
37 דקות
יום העצמאות - יום של חשבון נפש לאומי על העבר והעתיד
פרק 236
38 דקות
שמירת החיים על ידי שמירת הלשון
פרק 24
51 דקות
עמידה בלחצים היא תכונה של בני חורין
פרק 23
51 דקות
.
פרק 22
58 דקות
.
פרק 235
33 דקות
מחיית עמלק בדורנו
פרק 21
50 דקות
.
פרק 234
40 דקות
מדוע המשכן נתמלא ענן ולא אור ?
פרק 233
33 דקות
האם אפשר להפריד בין דת למדינה ?

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן