פרשת: בהר | הדלקת נרות: 18:55 | הבדלה: 20:17 (ירושלים) 

סדרה: סוגיות במשנת הרב קוק -

פרק 33
37 דקות
"ריבון כל העולמים"
פרק 32
42 דקות
כלל גדול לכל התפילות שאנו מתפללים - שהן תחנונים
פרק 31
46 דקות
"ריבון כל העולמים"
פרק 30
47 דקות
תכונת האדם להיות "מודה על האמת"
פרק 29
42 דקות
הבעת התשוקה התמידית של הנשמה לבורא על ידי התפילות
פרק 28
49 דקות
קריאת שמע הקטנה
פרק 27
51 דקות
הקשר בין מעמד הר סיני לתהליכים שעוברים על עם ישראל בימינו
פרק 26
53 דקות
"הר כגיגית"
פרק 25
43 דקות
הנצחון האמיתי של הרשעה - בהבטה עליה בכללותה
פרק 24
51 דקות
עמידה בלחצים היא תכונה של בני חורין
פרק 23
51 דקות
.
פרק 22
58 דקות
.
פרק 21
50 דקות
.
פרק 20
48 דקות
.
פרק 19
51 דקות
.
פרק 18
50 דקות
חורבן כח הדמיון בחורבן בית המקדש
פרק 17
43 דקות
סוגיות בכוחות הנפש – מהו כח הדמיון? הרב אלי גולדברג בשיעורים במשנת הרב קוק
פרק 16
45 דקות
כפתור להשמדה עצמית : חברה לא מוסרית מפוררת ומשמידה את עצמה - בעצמה
פרק 15
50 דקות
מה קורה כשההבדלים והתפקידים השונים של נשים וגברים מיטשטשים ?
פרק 14
43 דקות
יחסי נשים וגברים : אפליה או שותפות ? - חלק ג

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן