פרשת: מידע לא זמין עבור המיקום והתאריך המבוקש | הדלקת נרות: 17:53 | הבדלה: 19:09 (ירושלים) 

נושא: ארחות צדיקים

פרק 12
55 דקות
זכירת חסדי הבורא שנתן לאדם חכמה ודעת ותורה
פרק 11
55 דקות
זכירה הטובה שהאדם שלם באיבריו ובתפקודו
פרק 10
61 דקות
לזכור את חסדו של הבורא שברא וקיים אותך
פרק 9
37 דקות
"וכיון שהכל תלוי בזכירה, יש לי לכתוב שלושים דברים שתזכור בכל יום שתי פעמים"
פרק 8
56 דקות
את הדברים החיוביים יש להעביר לאחסון ב'אזור הזכרון העמוק' שבנפש
פרק 7
57 דקות
למען מי אתה מקיים את המצוות - כדי להאדיר את שמך או למען בוראך ?
פרק 6
60 דקות
זכרון הלב הוא כלי לקיום התורה ומצוות
פרק 5
48 דקות
שיוויתי ה' לנגדי תמיד
פרק 4
54 דקות
קיום המציאות תלוי האם בני האדם מזהים את הטוב שבה ולא מלינים על הרע
פרק 3
56 דקות
השכחה היא נטיה להתעלם ממה שאנחנו שאיננו רוצים לדעת- הזכירה מסייעת לנו להתקרב לאמת
פרק 2
111 דקות
הזכרון נצרך לאדם בכל זירות חייו
פרק 1
47 דקות
ארבעה מיני זכרון הם
פרק 14
58 דקות
"פעמים שהתירו חכמים לשקר"
פרק 13
47 דקות
לימוד המוסר צריך לגרום לנו להשתפר ולהתקדם
פרק 12
56 דקות
שקר ומציאות ופיתויי השקר
פרק 11
57 דקות
כשלא נעים לומר "לא" החלטי - גם אז אסור לשקר
פרק 10
53 דקות
אסור לו לאדם לכזב ולהתפאר במעלות שאין בו
פרק 9
62 דקות
לא יחל דברו
פרק 8
61 דקות
תלמוד המביא לידי מעשה
פרק 7
57 דקות
מלחמת השקר כנגד האמת העובדתית

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!