He

Fr

Es

Ru

En

נושא: ארחות צדיקים

play3
זכירת חסדי הבורא שנתן לאדם חכמה ודעת ותורה
זכירת חסדי הבורא שנתן לאדם חכמה ודעת ותורה
זכירה הטובה שהאדם שלם באיבריו ובתפקודו
play3
זכירה הטובה שהאדם שלם באיבריו ובתפקודו
לזכור את חסדו של הבורא שברא וקיים אותך
play3
לזכור את חסדו של הבורא שברא וקיים אותך
"וכיון שהכל תלוי בזכירה, יש לי לכתוב שלושים דברים שתזכור בכל יום שתי פעמים"
play3
"וכיון שהכל תלוי בזכירה, יש לי לכתוב שלושים דברים שתזכור בכל יום שתי פעמים"
את הדברים החיוביים יש להעביר לאחסון ב'אזור הזכרון העמוק' שבנפש
play3
את הדברים החיוביים יש להעביר לאחסון ב'אזור הזכרון העמוק' שבנפש
למען מי אתה מקיים את המצוות – כדי להאדיר את שמך או למען בוראך ?
play3
למען מי אתה מקיים את המצוות – כדי להאדיר את שמך או למען בוראך ?
זכרון הלב הוא כלי לקיום התורה ומצוות
play3
זכרון הלב הוא כלי לקיום התורה ומצוות
play3
שיוויתי ה' לנגדי תמיד
שיוויתי ה' לנגדי תמיד
play3
קיום המציאות תלוי האם בני האדם מזהים את הטוב שבה ולא מלינים על הרע
קיום המציאות תלוי האם בני האדם מזהים את הטוב שבה ולא מלינים על הרע
play3
השכחה היא נטיה להתעלם ממה שאנחנו שאיננו רוצים לדעת- הזכירה מסייעת לנו להתקרב לאמת
השכחה היא נטיה להתעלם ממה שאנחנו שאיננו רוצים לדעת- הזכירה מסייעת לנו להתקרב לאמת
play3
הזכרון נצרך לאדם בכל זירות חייו
הזכרון נצרך לאדם בכל זירות חייו
play3
ארבעה מיני זכרון הם
ארבעה מיני זכרון הם
play3
"פעמים שהתירו חכמים לשקר"
"פעמים שהתירו חכמים לשקר"
play3
לימוד המוסר צריך לגרום לנו להשתפר ולהתקדם
לימוד המוסר צריך לגרום לנו להשתפר ולהתקדם
play3
שקר ומציאות ופיתויי השקר
שקר ומציאות ופיתויי השקר
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
כשלא נעים לומר "לא" החלטי – גם אז אסור לשקר
כשלא נעים לומר "לא" החלטי – גם אז אסור לשקר
play3
אסור לו לאדם לכזב ולהתפאר במעלות שאין בו
אסור לו לאדם לכזב ולהתפאר במעלות שאין בו
play3
תלמוד המביא לידי מעשה
תלמוד המביא לידי מעשה