He

Fr

Es

Ru

En

נושא: ארחות צדיקים

זכירת חסדי הבורא שנתן לאדם חכמה ודעת ותורה
play3
זכירת חסדי הבורא שנתן לאדם חכמה ודעת ותורה
זכירה הטובה שהאדם שלם באיבריו ובתפקודו
play3
זכירה הטובה שהאדם שלם באיבריו ובתפקודו
לזכור את חסדו של הבורא שברא וקיים אותך
play3
לזכור את חסדו של הבורא שברא וקיים אותך
"וכיון שהכל תלוי בזכירה, יש לי לכתוב שלושים דברים שתזכור בכל יום שתי פעמים"
play3
"וכיון שהכל תלוי בזכירה, יש לי לכתוב שלושים דברים שתזכור בכל יום שתי פעמים"
את הדברים החיוביים יש להעביר לאחסון ב'אזור הזכרון העמוק' שבנפש
play3
את הדברים החיוביים יש להעביר לאחסון ב'אזור הזכרון העמוק' שבנפש
למען מי אתה מקיים את המצוות – כדי להאדיר את שמך או למען בוראך ?
play3
למען מי אתה מקיים את המצוות – כדי להאדיר את שמך או למען בוראך ?
זכרון הלב הוא כלי לקיום התורה ומצוות
play3
זכרון הלב הוא כלי לקיום התורה ומצוות
שיוויתי ה' לנגדי תמיד
play3
שיוויתי ה' לנגדי תמיד
קיום המציאות תלוי האם בני האדם מזהים את הטוב שבה ולא מלינים על הרע
play3
קיום המציאות תלוי האם בני האדם מזהים את הטוב שבה ולא מלינים על הרע
השכחה היא נטיה להתעלם ממה שאנחנו שאיננו רוצים לדעת- הזכירה מסייעת לנו להתקרב לאמת
play3
השכחה היא נטיה להתעלם ממה שאנחנו שאיננו רוצים לדעת- הזכירה מסייעת לנו להתקרב לאמת
הזכרון נצרך לאדם בכל זירות חייו
play3
הזכרון נצרך לאדם בכל זירות חייו
ארבעה מיני זכרון הם
play3
ארבעה מיני זכרון הם
"פעמים שהתירו חכמים לשקר"
play3
"פעמים שהתירו חכמים לשקר"
לימוד המוסר צריך לגרום לנו להשתפר ולהתקדם
play3
לימוד המוסר צריך לגרום לנו להשתפר ולהתקדם
שקר ומציאות ופיתויי השקר
play3
שקר ומציאות ופיתויי השקר
כשלא נעים לומר "לא" החלטי – גם אז אסור לשקר
play3
כשלא נעים לומר "לא" החלטי – גם אז אסור לשקר
אסור לו לאדם לכזב ולהתפאר במעלות שאין בו
play3
אסור לו לאדם לכזב ולהתפאר במעלות שאין בו
תלמוד המביא לידי מעשה
play3
תלמוד המביא לידי מעשה
חם באתר
play3
בית המדרש
סוד גבורות גשמים – הרב ערן טמיר
סוד גבורות גשמים - הרב ערן טמיר
42 דקות
play3
בית המדרש
'ותן טל ומטר' – ברכת השנים – הרב דב ביגון
'ותן טל ומטר' - ברכת השנים - הרב דב ביגון
12 דקות
play3
בית המדרש
הרמח"ל – הקואוצ'ר של המאה 21 (מסילת ישרים 1)
הרמח"ל - הקואוצ'ר של המאה 21 (מסילת ישרים 1)
56 דקות
play3
בית המדרש
הוא היה גיבור ציד לפני ה' – הרב ערן ישועה
הוא היה גיבור ציד לפני ה' - הרב ערן ישועה
43 דקות
ניוזלטר
שו"ת
Shape-2
בית המדרש
האבות והאימהות: מושלמים ומושלמות? מאמר מאת הרב זקס לפרשת לך לך
האבות והאימהות: מושלמים ומושלמות? מאמר מאת הרב זקס לפרשת לך לך
play3
נשים
"הרבה שנים חיכיתי לפגוש את היהדות האוהבת אבל היא לא הגיעה אלי"; יעל שבח ושרון רוטר בראיון אישי במיוחד
"הרבה שנים חיכיתי לפגוש את היהדות האוהבת אבל היא לא הגיעה אלי"; יעל שבח ושרון רוטר בראיון אישי במיוחד
17 דקות
play3
בית המדרש
גדול תלמוד תורה מבניין בית המקדש
גדול תלמוד תורה מבניין בית המקדש
25 דקות
play3
בית המדרש
סוד גבורות גשמים – הרב ערן טמיר
סוד גבורות גשמים - הרב ערן טמיר
42 דקות