Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: ארחות צדיקים
זכירת חסדי הבורא שנתן לאדם חכמה ודעת ותורה
55 דקות
זכירת חסדי הבורא שנתן לאדם חכמה ודעת ותורה
12
162934
זכירה הטובה שהאדם שלם באיבריו ובתפקודו
55 דקות
זכירה הטובה שהאדם שלם באיבריו ובתפקודו
11
163021
לזכור את חסדו של הבורא שברא וקיים אותך
61 דקות
לזכור את חסדו של הבורא שברא וקיים אותך
10
163101
“וכיון שהכל תלוי בזכירה, יש לי לכתוב שלושים דברים שתזכור בכל יום שתי פעמים”
37 דקות
"וכיון שהכל תלוי בזכירה, יש לי לכתוב שלושים דברים שתזכור בכל יום שתי פעמים"
9
163102
את הדברים החיוביים יש להעביר לאחסון ב’אזור הזכרון העמוק’ שבנפש
56 דקות
את הדברים החיוביים יש להעביר לאחסון ב'אזור הזכרון העמוק' שבנפש
8
163103
למען מי אתה מקיים את המצוות – כדי להאדיר את שמך או למען בוראך ?
57 דקות
למען מי אתה מקיים את המצוות - כדי להאדיר את שמך או למען בוראך ?
7
163316
זכרון הלב הוא כלי לקיום התורה ומצוות
60 דקות
זכרון הלב הוא כלי לקיום התורה ומצוות
6
163432
שיוויתי ה’ לנגדי תמיד
48 דקות
שיוויתי ה' לנגדי תמיד
5
163584
קיום המציאות תלוי האם בני האדם מזהים את הטוב שבה ולא מלינים על הרע
54 דקות
קיום המציאות תלוי האם בני האדם מזהים את הטוב שבה ולא מלינים על הרע
4
163585
השכחה היא נטיה להתעלם ממה שאנחנו שאיננו רוצים לדעת- הזכירה מסייעת לנו להתקרב לאמת
56 דקות
השכחה היא נטיה להתעלם ממה שאנחנו שאיננו רוצים לדעת- הזכירה מסייעת לנו להתקרב לאמת
3
163674