He

Fr

Es

Ru

En

נושא: ארחות צדיקים

זכירת חסדי הבורא שנתן לאדם חכמה ודעת ותורה
play3
זכירת חסדי הבורא שנתן לאדם חכמה ודעת ותורה
זכירה הטובה שהאדם שלם באיבריו ובתפקודו
play3
זכירה הטובה שהאדם שלם באיבריו ובתפקודו
לזכור את חסדו של הבורא שברא וקיים אותך
play3
לזכור את חסדו של הבורא שברא וקיים אותך
"וכיון שהכל תלוי בזכירה, יש לי לכתוב שלושים דברים שתזכור בכל יום שתי פעמים"
play3
"וכיון שהכל תלוי בזכירה, יש לי לכתוב שלושים דברים שתזכור בכל יום שתי פעמים"
את הדברים החיוביים יש להעביר לאחסון ב'אזור הזכרון העמוק' שבנפש
play3
את הדברים החיוביים יש להעביר לאחסון ב'אזור הזכרון העמוק' שבנפש
למען מי אתה מקיים את המצוות – כדי להאדיר את שמך או למען בוראך ?
play3
למען מי אתה מקיים את המצוות – כדי להאדיר את שמך או למען בוראך ?
זכרון הלב הוא כלי לקיום התורה ומצוות
play3
זכרון הלב הוא כלי לקיום התורה ומצוות
שיוויתי ה' לנגדי תמיד
play3
שיוויתי ה' לנגדי תמיד
קיום המציאות תלוי האם בני האדם מזהים את הטוב שבה ולא מלינים על הרע
play3
קיום המציאות תלוי האם בני האדם מזהים את הטוב שבה ולא מלינים על הרע
השכחה היא נטיה להתעלם ממה שאנחנו שאיננו רוצים לדעת- הזכירה מסייעת לנו להתקרב לאמת
play3
השכחה היא נטיה להתעלם ממה שאנחנו שאיננו רוצים לדעת- הזכירה מסייעת לנו להתקרב לאמת
הזכרון נצרך לאדם בכל זירות חייו
play3
הזכרון נצרך לאדם בכל זירות חייו
ארבעה מיני זכרון הם
play3
ארבעה מיני זכרון הם
"פעמים שהתירו חכמים לשקר"
play3
"פעמים שהתירו חכמים לשקר"
לימוד המוסר צריך לגרום לנו להשתפר ולהתקדם
play3
לימוד המוסר צריך לגרום לנו להשתפר ולהתקדם
שקר ומציאות ופיתויי השקר
play3
שקר ומציאות ופיתויי השקר
כשלא נעים לומר "לא" החלטי – גם אז אסור לשקר
play3
כשלא נעים לומר "לא" החלטי – גם אז אסור לשקר
אסור לו לאדם לכזב ולהתפאר במעלות שאין בו
play3
אסור לו לאדם לכזב ולהתפאר במעלות שאין בו
תלמוד המביא לידי מעשה
play3
תלמוד המביא לידי מעשה
חם באתר
play3
בית המדרש
כוחה של העין הטובה
כוחה של העין הטובה
73 דקות
play3
בית המדרש
מדוע זכה יום ירושלים להיכנס למעגל השנה?
מדוע זכה יום ירושלים להיכנס למעגל השנה?
51 דקות
play3
בית המדרש
הרב ליאור אנגלמן: אני רוצה להתקרב לבורא, אז מדוע אני נרתע מכך?
הרב ליאור אנגלמן: אני רוצה להתקרב לבורא, אז מדוע אני נרתע מכך?
26 דקות
play3
בית המדרש
איך עולים אל הקודש ?
איך עולים אל הקודש ?
44 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
Shape-2
ברוך דיין האמת: הקדוש יהודה גואטה הי"ד
ברוך דיין האמת: הקדוש יהודה גואטה הי"ד
Shape-2
בית המדרש
מה הרב אלישע זצ"ל היה אומר לנו על האסון במירון?
מה הרב אלישע זצ"ל היה אומר לנו על האסון במירון?
play3
בית המדרש
הרב דניאל כהן: הארה לפרשת בחוקותי
Shape-2
מגזין
כבוד: המלך העניק תואר אביר לרבה של המדינה
כבוד: המלך העניק תואר אביר לרבה של המדינה