Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ארחות צדיקים - שער הזכירה -

פרק 12
55 דקות
זכירת חסדי הבורא שנתן לאדם חכמה ודעת ותורה
פרק 11
55 דקות
זכירה הטובה שהאדם שלם באיבריו ובתפקודו
פרק 10
61 דקות
לזכור את חסדו של הבורא שברא וקיים אותך
פרק 9
37 דקות
"וכיון שהכל תלוי בזכירה, יש לי לכתוב שלושים דברים שתזכור בכל יום שתי פעמים"
פרק 8
56 דקות
את הדברים החיוביים יש להעביר לאחסון ב'אזור הזכרון העמוק' שבנפש
פרק 7
57 דקות
למען מי אתה מקיים את המצוות - כדי להאדיר את שמך או למען בוראך ?
פרק 6
60 דקות
זכרון הלב הוא כלי לקיום התורה ומצוות
פרק 5
48 דקות
שיוויתי ה' לנגדי תמיד
פרק 4
54 דקות
קיום המציאות תלוי האם בני האדם מזהים את הטוב שבה ולא מלינים על הרע
פרק 3
56 דקות
השכחה היא נטיה להתעלם ממה שאנחנו שאיננו רוצים לדעת- הזכירה מסייעת לנו להתקרב לאמת
פרק 2
111 דקות
הזכרון נצרך לאדם בכל זירות חייו
פרק 1
47 דקות
ארבעה מיני זכרון הם