He

Fr

Es

Ru

En

הזמר יצחק מאיר

עוד מהזמר יצחק מאיר

play3
מגזין
בא בזמן: יצחק מאיר מארח רבנים ואמנים לשיח מרתק לאור ימי בין המצרים
53 דקות
play3
מגזין
בא בזמן: יצחק מאיר מארח רבנים ואמנים לשיח מרתק על חודש תמוז
50 דקות
play3
מגזין
בא בזמן: תוכניות מיוחדת עם יצחק מאיר לכבוד יום ירושלים
48 דקות
play3
מגזין
בא בזמן: תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר על ספירת העומר
55 דקות
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
40 דקות
play3
מגזין
הנהגת 'הסתר פנים' - תכנית נוספת של 'בא בזמן' ליום השואה
45 דקות
play3
מגזין
הלילה שבו הכי מתאים לספר את הסיפור: 'בא בזמן' לקראת ליל הסדר
47 דקות
play3
בית המדרש
עבודת חודש אדר היא השמחה . כיצד עושים את זה ?
עבודת חודש אדר היא השמחה . כיצד עושים את זה ?
49 דקות
play3
בית המדרש
חודש אדר : מה הסיבה שאנחנו מתחבאים מאחורי מסכות ?
חודש אדר : מה הסיבה שאנחנו מתחבאים מאחורי מסכות ?
41 דקות