He

Fr

Es

Ru

En

מגילת אסתר היא אבטיפוס לתחיית עם ישראל בימינו

הרב דוד פרטוש

עוד מהרב דוד פרטוש

play3
בית המדרש
מגילת אסתר היא אבטיפוס לתחיית עם ישראל בימינו
מגילת אסתר היא אבטיפוס לתחיית עם ישראל בימינו
54 דקות
play3
בית המדרש
כך היא גאולתן של ישראל
כך היא גאולתן של ישראל
57 דקות
play3
בית המדרש
חנה, למה את בוכה? עיון בהפטרה של ראש השנה
חנה, למה את בוכה? עיון בהפטרה של ראש השנה
52 דקות
play3
בית המדרש
מדינת ישראל – קידוש השם
מדינת ישראל - קידוש השם
46 דקות
play3
בית המדרש
מהו הקריטריון הראשון של מלך המשיח?
מהו הקריטריון הראשון של מלך המשיח?
66 דקות