Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון לקראת ראש השנה - התשעז

כוחות הנפש בראש השנה בחבלי משיח
103 דקות
ענייני ראש השנה על פי השפת אמת
61 דקות
כבוד תהילה ופתחון פה
52 דקות
"ותשליך במצולות ים..."
52 דקות
מילות מפתח:מים, תשליך
מודעות וכוונה במצוות בכלל ובמצות שופר בפרט
49 דקות
מן המיצר קראתי יה ענני במרחב יה: הרב יואב מלכא
54 דקות
חנה, למה את בוכה? עיון בהפטרה של ראש השנה
52 דקות
מילות מפתח:חנה הנביאה
הלכות שופר וראש השנה: הרב ענתבי
51 דקות
מזל טוב - יום הולדת של העולם: הרב ערן טמיר
46 דקות