He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון לקראת ראש השנה - התשעז

בית המדרש
יום הולדת…
יום הולדת...
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הלכות שופר וראש השנה – תשע"ז
הלכות שופר וראש השנה - תשע"ז
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
חנה, למה את בוכה? עיון בהפטרה של ראש השנה
חנה, למה את בוכה? עיון בהפטרה של ראש השנה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"מן המיצר קראתי יה ענני במרחב יה"
"מן המיצר קראתי יה ענני במרחב יה"
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מודעות וכוונה במצוות בכלל ובמצות שופר בפרט
מודעות וכוונה במצוות בכלל ובמצות שופר בפרט
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"ותשליך במצולות ים…"
"ותשליך במצולות ים..."
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
כבוד תהילה ופתחון פה
כבוד תהילה ופתחון פה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
ענייני ראש השנה על פי השפת אמת
ענייני ראש השנה על פי השפת אמת
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
כוחות הנפש בראש השנה בחבלי משיח
כוחות הנפש בראש השנה בחבלי משיח
מספר פרק בסדרה : 9
play3