He

Fr

Es

Ru

En

הרב אחיה אמיתי

עוד מהרב אחיה אמיתי

play3
בית המדרש
הפרשת תרומות ומעשרות בבתי מיון ואריזה  – בעיות ופתרונות
הפרשת תרומות ומעשרות בבתי מיון ואריזה - בעיות ופתרונות
34 דקות