He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: תרומות ומעשרות - התשע

בית המדרש
ערלה בנצרים של רימונים
ערלה בנצרים של רימונים
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
קניית פירות בשווקים שאין בהם השגחה של ערלה
קניית פירות בשווקים שאין בהם השגחה של ערלה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
פיקוח על מטעים ומערכות שיווק למניעת הפצת פירות ערלה
פיקוח על מטעים ומערכות שיווק למניעת הפצת פירות ערלה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
בישולי נכרים
בישולי נכרים
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
אמות המידה לקביעת כשרות ציבורית
אמות המידה לקביעת כשרות ציבורית
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
אתיקה ושקיפות בפרסום רכיבי כשרות
אתיקה ושקיפות בפרסום רכיבי כשרות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מתן תעודות כשרות למקומות שאינם שומרי שבת
מתן תעודות כשרות למקומות שאינם שומרי שבת
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
בעיית הנצרים והחוטרים – סקירה מקצועית
בעיית הנצרים והחוטרים - סקירה מקצועית
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
תערובות בבתי מיון ואריזה ממקומות שונים בארץ – הפרשה זה על זה
תערובות בבתי מיון ואריזה ממקומות שונים בארץ - הפרשה זה על זה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
הפרשת תרומות ומעשרות בבתי מיון ואריזה  – בעיות ופתרונות
הפרשת תרומות ומעשרות בבתי מיון ואריזה - בעיות ופתרונות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
הפרשה מראש של תרומות ומעשרות בצמחי טעם ותבלינים מהגינה
הפרשה מראש של תרומות ומעשרות בצמחי טעם ותבלינים מהגינה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
פיקוח כשרות על אירועים
פיקוח כשרות על אירועים
מספר פרק בסדרה : 12
play3