He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: מידות - תשעט

בית המדרש
מידות רעות שמתיישבות בנפש הן גורם למחלות נפש וגם לתחלואים גופניים
מידות רעות שמתיישבות בנפש הן גורם למחלות נפש וגם לתחלואים גופניים
49 דקות
מילות מפתח:אדרנלין, מתח
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
ידיעת הנפש חיונית כדי לתקן את מידותיה
ידיעת הנפש חיונית כדי לתקן את מידותיה
60 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
איך נוצרות המידות בנפש האדם
איך נוצרות המידות בנפש האדם
47 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
איך זה קורה שהחלטתי החלטה ואני לא מצליח לממש אותה ?
איך זה קורה שהחלטתי החלטה ואני לא מצליח לממש אותה ?
62 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3