He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: מידות הראי"ה -

בית המדרש
לימוד על המידות הוא לימוד סדר ההתגלות של הבורא בבריאה
לימוד על המידות הוא לימוד סדר ההתגלות של הבורא בבריאה
20 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מידת האהבה – האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל
מידת האהבה - האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש
זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"זיכוך המדות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש"
"זיכוך המדות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש"
17 דקות
מילות מפתח:זיכוך
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
השפעת השכל על הרגש
השפעת השכל על הרגש
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
איך יכול האדם להיות אכזרי כלפי עצמו ?
33 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
כל מידה טובה יש לה חסרונות הבאים עמה
כל מידה טובה יש לה חסרונות הבאים עמה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
שנאת הרשעה לעומת שנאת הרשעים
46 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
סדר הענקת האהבה – "אהבת המעשים כולם היא קודמת לכל"
סדר הענקת האהבה - "אהבת המעשים כולם היא קודמת לכל"
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
האהבה היא איחוד בין השונים
האהבה היא איחוד בין השונים
42 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
סדר הענקת האהבה – "אהבת המעשים כולם היא קודמת לכל"
סדר הענקת האהבה - "אהבת המעשים כולם היא קודמת לכל"
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מניעות לאהבה
מניעות לאהבה
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
האם צריך לשנוא את הרשעים ?
האם צריך לשנוא את הרשעים ?
40 דקות
מילות מפתח:רשעים
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
זיהוי המציאות האלוהית בכל הנבראים כולם מביאה לאהבת כל המעשים
זיהוי המציאות האלוהית בכל הנבראים כולם מביאה לאהבת כל המעשים
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
אהבת הבריות צריכה טיפול מרובה
אהבת הבריות צריכה טיפול מרובה
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
אי אפשר שלא לאהוב את ה'
אי אפשר שלא לאהוב את ה'
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
אהבת המעולים שבבני האדם
אהבת המעולים שבבני האדם
41 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
שלהבת אש הקודש של אהבת ה'
שלהבת אש הקודש של אהבת ה'
מספר פרק בסדרה : 9
play3