He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לב הפרשה -

בית המדרש
אנשי השדה
אנשי השדה
1 דקות
מילות מפתח:פרשת תולדות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
העולם משתנה
העולם משתנה
72 דקות
מילות מפתח:פרשת וארא
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
להכות את הבכורות
להכות את הבכורות
67 דקות
מילות מפתח:פרשת בא
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
שירה מעבר למילים
שירה מעבר למילים
65 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
קח אחריות !
קח אחריות !
66 דקות
מילות מפתח:פרשת משפטים
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
למצוא את הילד שבתוכי
למצוא את הילד שבתוכי
64 דקות
מילות מפתח:פרשת תרומה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
האופנה של הכהנים
האופנה של הכהנים
66 דקות
מילות מפתח:פרשת תצוה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
בצלאל – אומנות של קודש
בצלאל - אומנות של קודש
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מה זה להקריב קרבן
מה זה להקריב קרבן
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
תנועה זה חיים
תנועה זה חיים
65 דקות
מילות מפתח:פרשת אמור
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
זמן לא שווה כסף – עבודה שווה כסף
זמן לא שווה כסף - עבודה שווה כסף
64 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
עם ישראל שלא הכרתם
עם ישראל שלא הכרתם
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
המרד במשה רבנו
המרד במשה רבנו
60 דקות
מילות מפתח:פרשת בהעלותך
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
איך בוכים בארץ ישראל
איך בוכים בארץ ישראל
52 דקות
מילות מפתח:בכי, חודש תמוז
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
לא למות אף פעם
לא למות אף פעם
56 דקות
מילות מפתח:פרשת חוקת
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
פסימיות ואופטימיות
פסימיות ואופטימיות
61 דקות
מילות מפתח:פרשת בלק
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
יזמות של קדושה
יזמות של קדושה
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
הצד השני של התורה
הצד השני של התורה
60 דקות
מילות מפתח:פרשת דברים
מספר פרק בסדרה : 18
play3