He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נתיבות תשובה פרטיות -

בית המדרש
רצון טוב זה הסוד לעולם טוב
רצון טוב זה הסוד לעולם טוב
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
לכל אדם יש יעוד מיוחד בחיים
לכל אדם יש יעוד מיוחד בחיים
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
לכל אדם יש את יעודו ותפקידו אותו עליו לתקן בחייו
לכל אדם יש את יעודו ותפקידו אותו עליו לתקן בחייו
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מי בקש ממך לטרוח כל כך  ?
מי בקש ממך לטרוח כל כך ?
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מי הוא בעל תשובה
מי הוא בעל תשובה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מהי המוטיבציה לתשובה ?
מהי המוטיבציה לתשובה ?
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
איך הרצון הכללי להשתפרות בא לידי ביטוי במעשים ובתנועות נפשיות פרטיות ?
איך הרצון הכללי להשתפרות בא לידי ביטוי במעשים ובתנועות נפשיות פרטיות ?
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
איך לשמור על האיזון הנפשי כשהחיים שלנו חלקיים ולא שלמים ?
איך לשמור על האיזון הנפשי כשהחיים שלנו חלקיים ולא שלמים ?
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מהו המקור ליאוש ולנפילות בתהליך התשובה ?
מהו המקור ליאוש ולנפילות בתהליך התשובה ?
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מהיכן מגיעה העצבות ? – חלק א
מהיכן מגיעה העצבות ? - חלק א
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מהיכן מגיעה העצבות ? – חלק ב
מהיכן מגיעה העצבות ? - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
תיקון האכילה – דגם לתשובה – חלק א
תיקון האכילה - דגם לתשובה - חלק א
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
תיקון האכילה – דגם לתשובה – חלק ב
תיקון האכילה - דגם לתשובה - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
תשובה זה בשמחה !
תשובה זה בשמחה !
50 דקות
מילות מפתח:תשובה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
מהיכן מגיעה העצבות ? – חלק ג'
מהיכן מגיעה העצבות ? - חלק ג'
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
כל פרור של התעוררות יכול להחזיר אותנו להויה טובה של חיים
כל פרור של התעוררות יכול להחזיר אותנו להויה טובה של חיים
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
כל אחד לומד מה שמחזק את הרצון הטוב שלו, מה שמחזק את הקרבה שלו לה'
כל אחד לומד מה שמחזק את הרצון הטוב שלו, מה שמחזק את הקרבה שלו לה'
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
השינוי והשפור צריך להיות מדורג ! אבל לא תמיד !
השינוי והשפור צריך להיות מדורג ! אבל לא תמיד !
מספר פרק בסדרה : 18
play3