He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: תפילת הנשמה -

בית המדרש
"המתפלל צריך שיכוון בלבו פרוש המילים שמוציא בשפתיו" -מה מצופה מהאדם המתפלל  ?
"המתפלל צריך שיכוון בלבו פרוש המילים שמוציא בשפתיו" -מה מצופה מהאדם המתפלל ?
48 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מהי תפילה בכוונה ?
מהי תפילה בכוונה ?
36 דקות
מילות מפתח:תפילה בכוונה
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
לא בוכים על נקניק שנשרף – חלק א
לא בוכים על נקניק שנשרף - חלק א
22 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
לא בוכים על נקניק שנשרף – חלק ב
לא בוכים על נקניק שנשרף - חלק ב
29 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
תפילת שותף – חלק א
תפילת שותף - חלק א
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
תפילת שותף – חלק ב
תפילת שותף - חלק ב
33 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
תפילת שותף – חלק ג'
תפילת שותף - חלק ג'
30 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
תפילת שותף – חלק ד'
תפילת שותף - חלק ד'
25 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
איזון עדין – חלק א
איזון עדין - חלק א
27 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
איזון עדין – חלק ב
איזון עדין - חלק ב
31 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
העיקר הבריאות … – חלק א
העיקר הבריאות ... - חלק א
30 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
העיקר הבריאות … – חלק ב
העיקר הבריאות ... - חלק ב
25 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
רצון יראיו יעשה – חלק א
רצון יראיו יעשה - חלק א
31 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
רצון יראיו יעשה – חלק ב
רצון יראיו יעשה - חלק ב
28 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
עיון תפילה – חלק א'
עיון תפילה - חלק א'
28 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
עיון תפילה – חלק ב'
עיון תפילה - חלק ב'
27 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
כתיבה בספר החיים – חלק א
כתיבה בספר החיים - חלק א
30 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
כתיבה בספר החיים – חלק ב
כתיבה בספר החיים - חלק ב
23 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 18
play3