He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: עשרת הדברות לזוגיות -

בית המדרש
הקשבה פעילה
הקשבה פעילה
15 דקות
נושא: זוגיות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
שיתוף פעולה
שיתוף פעולה
18 דקות
נושא: זוגיות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
עידוד
עידוד
17 דקות
נושא: זוגיות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
התמקדות בטוב
התמקדות בטוב
12 דקות
נושא: זוגיות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מחוייבות
מחוייבות
15 דקות
נושא: זוגיות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
שמירה על מתח
שמירה על מתח
9 דקות
נושא: זוגיות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
ערכים וחזון משותפים
ערכים וחזון משותפים
12 דקות
נושא: זוגיות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
חלוקת תפקידים
חלוקת תפקידים
12 דקות
נושא: זוגיות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
הנאה כיף ושמחה
הנאה כיף ושמחה
15 דקות
נושא: זוגיות
מספר פרק בסדרה : 9
play3