Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרקי אבות - התשעז

פרק 109
10 דקות
הווי עז כנמר וקל כנשר : מה הלחץ ?
פרק 108
9 דקות
מדוע נחשב לתלמידו של אברהם אבינו זה שקובע מקום לתפילתו ?
פרק 107
14 דקות
"מתלמידיו של בלעם הרשע" - האם בשביל להיות רשע צריך ללמוד ?
פרק 106
7 דקות
כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו - מהו גדר זיכוי הרבים
פרק 105
10 דקות
"ארבע מידות ביושבים לפני חכמים" - לא מספיק ללמוד . צריך לדעת לקבל
פרק 104
7 דקות
ארבע מידות בנותני צדקה
פרק 103
8 דקות
מה לומדים מזה שישנן ארבע מידות בתלמידים ?
פרק 102
9 דקות
כשאין לאדם מוכנות לנתינה ולחסד - זהו היסוד של הרקבון של כל החברה
פרק 101
12 דקות
ניסי בית המקדש בעת העלייה לרגל
פרק 100
7 דקות
עניינו של המספר עשר
פרק 99
8 דקות
בעשרה מאמרות נברא העולם
פרק 98
10 דקות
הווי גולה למקום תורה ואל תאמר שהיא תבוא אחריך
פרק 97
9 דקות
דברים שלא מאפשרים להתקיים בעולם : קנאה תאווה וכבוד
פרק 96
7 דקות
בחינת "שותה יין מגיתו" שמי שלומד מן הקטנים - שעדיין שכלו מוטבע בחומר
פרק 95
8 דקות
פרק 94
8 דקות
האם ההסתכלות על העולם צריכה לגמד את הערך של החיים בעולם הזה ?
פרק 93
9 דקות
"הווי גולה למקום תורה" - האם צריך לשנות את מקום המגורים בשביל לימוד תורה ?
פרק 92
10 דקות
מה הרלוונטיות של כתר כהונה וכתר מלכות לשאר כל ישראל
פרק 91
6 דקות
פרק 90
9 דקות
כבוד תורה כולל כבוד לספרי תורה הכתובים והמודפסים
פרק 89
10 דקות
לפי מגמת הלימוד כך מספיקים בידו של הלומד
דילוג לתוכן