He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרקי אבות - התשעז

בית המדרש
משה קבל תורה מסיני
משה קבל תורה מסיני
8 דקות
מילות מפתח:תורה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
העולם עומד על היות האדם מוציא את עצמו אל הפועל
העולם עומד על היות האדם מוציא את עצמו אל הפועל
9 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"העולם עומד" – מתקדם
"העולם עומד" - מתקדם
7 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מדוע גמילות חסדים היא מעמודי העולם ?
מדוע גמילות חסדים היא מעמודי העולם ?
9 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מה ההבדל בין מידת רחמנים למידת גומלי חסדים ?
מה ההבדל בין מידת רחמנים למידת גומלי חסדים ?
8 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
גישה רצויה ופסולה של עבודת ה'
גישה רצויה ופסולה של עבודת ה'
9 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מהו מניע לגיטימי בקיום המצות?
מהו מניע לגיטימי בקיום המצות?
10 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
היות והתורה עצמה מבטיחה שכר "למען ירבו ימיכם" מכאן שקיום מצות כדי לקבל שכר הוא לגיטימי
היות והתורה עצמה מבטיחה שכר "למען ירבו ימיכם" מכאן שקיום מצות כדי לקבל שכר הוא לגיטימי
11 דקות
מילות מפתח:תורה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מדרגת בית ועד לחכמים – ביטוי לחיבור אל הקודש
מדרגת בית ועד לחכמים - ביטוי לחיבור אל הקודש
8 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
שימושה של תורה הוא מהות התורה –  לחול בתוך האדם הישראלי
שימושה של תורה הוא מהות התורה - לחול בתוך האדם הישראלי
7 דקות
מילות מפתח:תורה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
לאדם יש בית כדי שאנשים נוספים יכנסו אל חייו
לאדם יש בית כדי שאנשים נוספים יכנסו אל חייו
9 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
האם צריך למעט בקשר המילולי עם האשה ? הרי אם אין דיבור אין קשר
האם צריך למעט בקשר המילולי עם האשה ? הרי אם אין דיבור אין קשר
11 דקות
מילות מפתח:שיחה עם האישה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
למעט בתקשורת זוגית ?
למעט בתקשורת זוגית ?
11 דקות
מילות מפתח:שיחה עם האישה
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
לימוד תורה שדומה לקבלתה מהר סיני – לימוד מרב
לימוד תורה שדומה לקבלתה מהר סיני - לימוד מרב
15 דקות
מילות מפתח:עשה לך רב, תורה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
"הווי דן את כל האדם לכף זכות"  – האם זה חינוך להכחשה ולעצימת עיניים?
"הווי דן את כל האדם לכף זכות" - האם זה חינוך להכחשה ולעצימת עיניים?
9 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"אל תתיאש מן הפורענות" – אל תחשוב שלא תוכל להיות מושפע לרעה מסביבה רעה
"אל תתיאש מן הפורענות" - אל תחשוב שלא תוכל להיות מושפע לרעה מסביבה רעה
9 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
כיצד לממש למעשה את הנחיית חז"ל "אל תתחבר לרשע" ?
כיצד לממש למעשה את הנחיית חז"ל "אל תתחבר לרשע" ?
8 דקות
מילות מפתח:אל תתחבר לרשע, רשע
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"אהב את המלאכה" יש לאדם לאהוב את ההשתדלות והמאמץ בלי קשר לתוצאותיו
"אהב את המלאכה" יש לאדם לאהוב את ההשתדלות והמאמץ בלי קשר לתוצאותיו
9 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3