He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: קרבנות התרבות -

בית המדרש
מהות האומנות – חלק א
מהות האומנות - חלק א
21 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מהות האומנות – חלק ב
מהות האומנות - חלק ב
28 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
לצייר את מה שמעבר – חלק א
לצייר את מה שמעבר - חלק א
23 דקות
מילות מפתח:אמנות מודרנית
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
לצייר את מה שמעבר – חלק ב
לצייר את מה שמעבר - חלק ב
27 דקות
מילות מפתח:אמנות מודרנית
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
לכתוב על מה שמעבר – חלק א
לכתוב על מה שמעבר - חלק א
26 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
לכתוב על מה שמעבר – חלק ב
לכתוב על מה שמעבר - חלק ב
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מעבדה לחומרים מסוכנים – חלק א
מעבדה לחומרים מסוכנים - חלק א
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מעבדה לחומרים מסוכנים – חלק ב
מעבדה לחומרים מסוכנים - חלק ב
23 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
העולמות המרובים של קוביזם -חלק א
העולמות המרובים של קוביזם -חלק א
28 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
העולמות המרובים של קוביזם -חלק ב
העולמות המרובים של קוביזם -חלק ב
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
ציורי מערת אפלטון – חלק א
ציורי מערת אפלטון - חלק א
28 דקות
מילות מפתח:אמנות מודרנית
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
ציורי מערת אפלטון – חלק ב
ציורי מערת אפלטון - חלק ב
23 דקות
מילות מפתח:אמנות מודרנית
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
השדים של הפוסטמודרניזם – חלק ב
השדים של הפוסטמודרניזם - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
לאן הכל הולך – חלק א
לאן הכל הולך - חלק א
33 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
לאן הכל הולך – חלק ב
לאן הכל הולך - חלק ב
27 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
דמות הכסא – חלק א
דמות הכסא - חלק א
28 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
דמות הכסא – חלק ב
דמות הכסא - חלק ב
23 דקות
מילות מפתח:אמנות מודרנית
מספר פרק בסדרה : 18
play3