Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שיעורים באורות התורה -

אורות התורה ט | הרב צבי נחשוני
אורות התורה ח | הרב צבי נחשוני
אורות התורה ח | הרב צבי נחשוני | יד תמוז תשפב
אורות התורה ח | הרב צבי נחשוני | יב תמוז תשפב
אורות התורה ח | הרב צבי נחשוני | ז תמוז תשפב
אורות התורה ח | הרב צבי נחשוני | ה תמוז תשפב
אורות התורה ח | הרב צבי נחשוני | כח סיון תשפב
אורות התורה ח | הרב צבי נחשוני | כא סיון תשפב
אורות התורה ח | הרב צבי נחשוני | כא סיון תשפב
אורות התורה ח | הרב צבי נחשוני | יד סיון תשפב
אורות התורה ח | הרב צבי נחשוני | ט סיון תשפ"ב
אורות התורה ח | הרב צבי נחשוני | ב סיון תשפ"ב
אורות התורה ז | הרב צבי נחשוני | כט אייר תשפ"ב
אורות התורה ז | הרב צבי נחשוני | אייר תשפ"ב
אורות התורה ז, ז | הרב צבי נחשוני | אייר תשפ"ב
אורות התורה ז' | הרב צבי נחשוני
פרק 13
29 דקות
האם יש ערך ללימוד הלכה רק מצד הקיום המעשי ?
פרק 12
26 דקות
מגמת התורה לעורר את הצד הרוחני העליון שבאדם שיהיה עסוק במושכלות קדושות
פרק 11
32 דקות
"מתוך שחסידים הם תורתם משתמרת" - הבנת התורה בשורשה
פרק 10
27 דקות
"השכל מתרומם על פי יסוד התרוממות הרצון"
פרק 9
29 דקות
הקשר בין תשובה להבנת הלימוד