פרשת: מצרע | הדלקת נרות: 18:31 | הבדלה: 19:50 (ירושלים) 

סדרה: ספר דרך ה' לרמח''ל - התשעו

פרק 112
39 דקות
לברכות הנהנין יש ערך אוניברסלי - גם לבני נח - סיום ספר דרך ה'
פרק 111
50 דקות
העבודה המקרית והברכות
פרק 110
51 דקות
# שיעור מספר 110
פרק 109
51 דקות
המצוות המיוחדות לזמנים מיוחדים
פרק 108
51 דקות
# שיעור מספר 108
פרק 107
52 דקות
# שיעור מספר 107
פרק 106
50 דקות
# שיעור מספר 106
פרק 105
55 דקות
# שיעור מספר 105
פרק 104
51 דקות
ענייניהן של מצות תפילין והמרכיבים של תפילת שחרית
פרק 103
51 דקות
מדוע שליטת הטומאה היא בלילה ושליטת הקדושה היא ביום ?
פרק 102
53 דקות
ברכות קריאת שמע של שחרית - על ההתחדשות שבבריאה ושבחם של ישראל
פרק 101
28 דקות
רוצים לקבל שפע ? תתעוררו ! - עניינה של התפילה
פרק 100
23 דקות
ברכות קריאת שמע נתקנו על חידושו המתמיד של העולם בכל יום
פרק 99
51 דקות
התיקון של יציאת מצרים - תגבורת המוסר על הפראות והשחיתות האנושית
פרק 98
26 דקות
שמע ישראל ואמירת 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'
פרק 97
25 דקות
השלמות האמיתית של הבריאה נמשכת משלמותו של הבורא
פרק 96
28 דקות
מצד מידת המלכות בה מתגלה הבורא מאפשרת את השותפות של הנברא בתיקון הבריאה
פרק 95
23 דקות
ההבדל בין גילוי הבורא כאדון הכל ובין גילויו כמלך העולם
פרק 94
28 דקות
מה מקומו של הרע בעולם ?
פרק 93
25 דקות
קריאת שמע - הודעת האחדות שבין החומר והרוח ובין ההיסטוריה להנהגה

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן