He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: בניין הסבלנות -

בית המדרש
בניין הסבלנות – הנותן מקום לשעה השעה עומדת לו – חלק א
בניין הסבלנות - הנותן מקום לשעה השעה עומדת לו - חלק א
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
בניין הסבלנות – הנותן מקום לשעה השעה עומדת לו – חלק ב
בניין הסבלנות - הנותן מקום לשעה השעה עומדת לו - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
בניין הסבלנות – הנותן מקום לשעה השעה עומדת לו – חלק ג
בניין הסבלנות - הנותן מקום לשעה השעה עומדת לו - חלק ג
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
הדוחק את השעה – השעה דוחקת אותו
הדוחק את השעה - השעה דוחקת אותו
55 דקות
מילות מפתח:סבלנות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
כיצד לבחור מקצוע לפרנסה – סבלנות בענין הפרנסה
כיצד לבחור מקצוע לפרנסה - סבלנות בענין הפרנסה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
בטחון בה' בעניין הפרנסה והתודעה הנצרכת לאדם בעיסוקו בפרנסה
בטחון בה' בעניין הפרנסה והתודעה הנצרכת לאדם בעיסוקו בפרנסה
49 דקות
מילות מפתח:פרנסה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
הרצון והחשק של האדם מבטא את ייעודו
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
הטורח ממעט את הרצון
הטורח ממעט את הרצון
47 דקות
מילות מפתח:מאמץ
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
התנהלות בסבלנות מול הבריאות הרפואה והצוות הרפואי – חלק א
התנהלות בסבלנות מול הבריאות הרפואה והצוות הרפואי - חלק א
45 דקות
מילות מפתח:בריאות, רפואה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
התנהלות בסבלנות מול הבריאות הרפואה והצוות הרפואי – חלק ב
התנהלות בסבלנות מול הבריאות הרפואה והצוות הרפואי - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
סבלנות בהתנהלות מול בית דין כתובע וכנתבע
סבלנות בהתנהלות מול בית דין כתובע וכנתבע
46 דקות
מילות מפתח:פרשת שופטים
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
סבלנות מול קשיי החיים וסבלנות בעניין התפילה – חלק א
סבלנות מול קשיי החיים וסבלנות בעניין התפילה - חלק א
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
סבלנות מול קשיי החיים וסבלנות בעניין התפילה – חלק ב
סבלנות מול קשיי החיים וסבלנות בעניין התפילה - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
לכל אדם יש את המסילה של חייו לתיקון אישיותו
לכל אדם יש את המסילה של חייו לתיקון אישיותו
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
סבלנות אמיתית מול דעות אחרות , מקולקלות, שקריות, רשעיות ומושחתות
סבלנות אמיתית מול דעות אחרות , מקולקלות, שקריות, רשעיות ומושחתות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
הסבלן חי את העכשיו
הסבלן חי את העכשיו
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
סבלנות מול עצמי ברצון להתקדם
סבלנות מול עצמי ברצון להתקדם
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
נכון, אני לא מושלם. אבל אני משתלם…
נכון, אני לא מושלם. אבל אני משתלם...
מספר פרק בסדרה : 18
play3